VR 2019/61 Verkeersongeval, juridische toerekenbaarheid.

Eiser is op een motor in botsing gekomen met een door X bestuurde en bij Unigarant verzekerde auto. Eiser reed op een kruising rechtdoor; X kwam uit de tegenovergestelde richting, sloeg linksaf en verleende eiser daarbij geen voorrang. Unigarant stelt dat X weliswaar een verkeersfout heeft gemaakt, maar dat haar die niet kan worden toegerekend omdat eiser door zijn verkeersgedrag (rechts inhalen met een te hoge snelheid) pas zichtbaar werd voor X op het moment dat zij een aanrijding niet meer kon voorkomen. De Rechtbank acht het op basis van getuigenverklaringen en een rapport van Verkeersongevallenanalyst Meuwissen voldoende aannemelijk dat eiser inderdaad rechts inhaalde en harder reed dan toegestaan. Het gevolg daarvan is dat eiser gedurende langere tijd niet zichtbaar was voor X, omdat hij was 'verborgen' achter de auto die hij inhaalde. Echter, uit het rapport van Meuwissen volgt ook dat X eiser vanaf ca. 2 seconden vóórdat zij haar afslaande manoeuvre inzette en (dus) vanaf ca. 4,5 seconde voordat de daadwerkelijke aanrijding plaatsvond, had kunnen zien. Onder die omstandigheden kan de door X gemaakte verkeersfout wél aan haar worden toegerekend. Hoewel X eiser pas kort voor het ongeval kon zien, bestond er in de door Meuwissen berekende tijd voldoende gelegenheid om haar manoeuvre af te breken en/of een 'noodstop' te maken. Dat zij dit niet heeft gedaan is weliswaar menselijkerwijs begrijpelijk, maar komt in juridisch opzicht voor haar rekening. Daarbij geldt dat volgens vaste rechtspraak van een verkeersdeelnemer wordt verlangd dat hij rekening houdt met fouten van andere weggebruikers. De Rechtbank overweegt expliciet dat hiermee niet gegeven is dat Unigarant alle door eiser geleden schade dient te vergoeden. Het beroep van Unigarant op eigen schuld aan de zijde van eiser kan aan de orde komen in de schadestaatprocedure.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren