VR 2019/60 Aansprakelijkheid na aanrijding tussen bierfiets en treinstel?

Op 20 april 2015 is er door Partybike een bierfiets met een fust bier verhuurd aan het eerste elftal van een voetbalvereniging. Op die dag is de bierfiets op een bewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein van NS Reizigers. Een speler van het voetbalelftal is daarbij om het leven gekomen. NS vordert op grond van onrechtmatige daad veroordeling van Partybike tot betaling van de kosten ten gevolge van de ontstane schade aan een treinstel van NS Reizigers.Volgens de rechtbank is de enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets verhuurt waarop alcohol gedronken kan worden niet zonder meer onrechtmatig jegens NS. Ook de enkele conclusie dat Partybike een bierfiets verhuurt die breder is dan wettelijk is toegestaan, betekent nog niet dat zij ook zonder meer aansprakelijk is jegens NS. Er moet daarvoor causaal verband bestaan tussen de normschending en de schade. Bij het beroep dat NS heeft gedaan op de 'omkeringsregel' kan de directe schadeoorzaak niet in het midden blijven. Als daarover onduidelijkheid bestaat, dan komt de rechtbank aan toepassing van de omkeringsregel niet toe. Dat de directe oorzaak van de aanrijding gevonden moet worden in de breedte van de bierfiets, volgt naar het oordeel van de rechtbank niet uit de eigen stellingen van NS en is ook anderszins niet gebleken. Datzelfde geldt ook voor het door NS veronderstelde alcoholgebruik van de gebruikers van de bierfiets. Daaruit volgt dat de omkeringsregel niet kan worden toegepast. NS heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot het oordeel zouden moeten leiden dat het voor een verplichting tot schadevergoeding vereiste causale verband wel aanwezig is.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren