VR 2019/55 Geslotenverklaring. Bevoegdheid verbalisant.

Volgens de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar is de boa Openbare ruimte bevoegd om te handhaven op overtredingen van artikel 62 juncto bijlage I hoofdstuk C (geslotenverklaring) van het RVV 1990. Op 12 april 2011 is door het College van procureurs-generaal (brief met kenmerk Pag/B&S/15674) nadere invulling gegeven in het kader van gemeentelijke handhaving van de WVW. Handhaving op negatie van C borden (RVV 1990) is in relatie tot de openbare orde toegestaan.Gelet op bovengenoemde beleidsregels is de onderhavige boa louter bevoegd om in relatie tot de openbare orde op te treden ter zake van gedragingen als de onderhavige. Het begrip 'openbare orde' is in deze beleidsregels niet nader omschreven. Op grond van de stukken in het dossier kan het hof niet vaststellen dat aan de instelling van de onderhavige geslotenverklaring de 'openbare orde' ten grondslag heeft gelegen. Dit brengt mee dat het hof niet kan vaststellen dat de onderhavige sanctie is opgelegd door een daartoe bevoegde verbalisant.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren