VR 2019/45 Deelgeschil; verkeersongeval; verrekening AOV met schadevergoeding?

Op 5 oktober 2011 is verzoeker als fietser slachtoffer geworden van een verkeersongeval waarbij hij letsel heeft opgelopen. Hij was op dat moment werkzaam als ondernemer en had in dat verband een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar heeft uitkeringen gedaan in verband met de arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van voornoemd ongeval. Reaal is als WAM-verzekeraar jegens verzoeker aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval. Dit deelgeschil stelt de vraag aan de orde of de uitkeringen uit de AOV moeten worden verrekend met de schadevergoedingsverplichting van Reaal. Rechtbank: die vraag moet worden beantwoord aan de hand van de gezichtspunten van het arrest HR Verhaeg/Jenniskens (ECLI:NL:HR:2010:BM7808). Allereerst van belang: is de AOV een schade- of een sommenverzekering? Uitleg van de polisvoorwaarden aan de hand van HR Chubb/Dagenstaed (ECLI:NL:HR:2008:BC2793). Enerzijds eisen de voorwaarden dat er in ieder geval enig inkomensverlies moet zijn. Anderzijds toetst de verzekeraar niet daadwerkelijk of sprake is van inkomensverlies en is de hoogte van de uitkering ook niet afhankelijk van (de mate van) inkomensverlies. Bovendien ontbreekt een zgn. correctiebepaling ('als de uitkering hoger is dan het inkomen dat de ondernemer daadwerkelijk genoot vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid, wordt de uitkering bijgesteld') en een zgn. cumulatiebepaling ('eventueel aanvullend inkomen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid wordt in mindering gebracht op de uitkering'). Conclusie: gemengd karakter, maar voornamelijk een sommenverzekering.Verder is van belang (1) dat de AOV strekt tot vergoeding van dezelfde schade als Reaal dient te vergoeden; (2) dat verzoeker de AOV zelf heeft afgesloten en de premies heeft betaald; (3) dat sprake is van schuldaansprakelijkheid, waarbij de wederpartij concreet een verwijt kan worden gemaakt; en (4) dat deze aansprakelijkheid door een WAM-verzekering is gedekt. Een en ander leidt tot de conclusie dat verrekening niet redelijk zou zijn. De vorderingen van Reaal worden (integraal) afgewezen. De rechtbank begroot de kosten van het deelgeschil conform de opgave van verzoeker op ruim € 7.000,- en veroordeelt Reaal tot betaling hiervan.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren