VR 2017/153 Parkeerverbod. Indiening aanvullende stukken.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeersverbodszone (bord E1)”. De officier van justitie heeft ter zitting gegevens, zijnde schermafdrukken van Google Maps, aan de kantonrechter aangeboden. De kantonrechter oordeelde dat het op dat moment niet meer mogelijk was voor de officier van justitie om stukken in het geding te brengen en aan het dossier toe te voegen, en dat al ware dit toegelaten, gegevens van Google Maps niet in de beoordeling meegenomen kunnen worden. Vervolgens heeft de kantonrechter mede vanwege het ontbreken van een respons op het verzoek tot het opmaken van een aanvullend proces-verbaal het beroep gegrond verklaard.De WAHV verbindt geen gevolgen aan het niet voorafgaand aan de zitting verstrekken van door de kantonrechter verlangde informatie. De WAHV kent geen bepaling met betrekking tot het tijdstip dat nog aanvullende stukken kunnen worden ingediend bij de kantonrechter. Nu de informatie afkomstig uit Google Maps ter zitting aan de orde kon worden gesteld en de betrokkene hier ter zitting op kon reageren, zijn er geen beginselen van een behoorlijke procesorde die zich verzetten tegen voeging van de aanvullende informatie in het dossier. Onder deze omstandigheden verzet geen rechtsregel zich tegen het gebruik van informatie afkomstig van Google Maps, ter ondersteuning van een verklaring van hetzij de verbalisant hetzij de betrokkene.Het hof oordeelt, in afwijking van het standpunt van de officier van justitie, dat het niet responderen op een verzoek om aanvullende informatie kan leiden tot de conclusie dat de verklaring van de verbalisant onvoldoende is om vast te stellen dat de gedraging is begaan.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren