VR 2017/134 Ongeval tussen motor en brandweerauto; geen aansprakelijkheid.

Eiser reed op een motor een met verkeerslichten beveiligde kruising op. Daar werd hij aan zijn rechterzijde geconfronteerd met een brandweerauto die met zwaailicht en sirene door rood licht reed. Eiser moest daarbij hard remmen, kwam ten val en liep letsel op. Hij stelt de brandweer aansprakelijk voor zijn schade. De rechtbank wijst zijn vorderingen af. De rechtbank overweegt daarbij allereerst dat de brandweerauto, aangezien deze gebruikmaakte van zowel zwaailicht als sirene, een voorrangsvoertuig was. Eiser had de brandweerauto dan ook voor moeten laten gaan (art. 50 RVV). De rechtbank overweegt vervolgens dat de brandweer ondanks deze verkeersfout van eiser toch (mede) aansprakelijk zou kunnen zijn indien de brandweerauto de kruising met zodanig hoge snelheid is opgereden dat eiser onvoldoende gelegenheid werd geboden om de brandweerauto op te merken en voorrang te verlenen. Dat is echter niet aannemelijk geworden. De rechtbank wijst daarbij op het volgende. De Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer, waarop eiser zich beroept, bevat interne aanbevelingen waarop eiser zich niet rechtstreeks kan beroepen. De aanbeveling in deze richtlijn om bij het passeren van een rood verkeerslicht niet sneller dan 20 km per uur te rijden kan wel een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of de bestuurder van de brandweerauto zich in dit geval gevaarzettend heeft gedragen als bedoeld in artikel 5 WVW. Het is echter niet komen vast te staan dat de brandweerauto sneller dan 20 km per uur reed. Het is daarentegen wél aannemelijk geworden dat eiser zelf (veel) te hard (harder dan de ter plaatse toegestane 50 km per uur) de kruising is opgereden, terwijl het verkeerslicht op oranje en mogelijk zelfs al op rood stond. Juist het verkeersgedrag van eiser is daarmee de oorzaak van het ongeval.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren