VR 2000/37 Jeffrey-arrest. Verklaring voor recht. Een zuiver emotioneel belang is geen voldoende belang in de zin van art. 3:303 BW. Onvoldoende...

De ouders van de driejarige Jeffrey, die is verdronken na afloop van een zwemtherapie, stellen het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk. Zij vorderen een verklaring voor recht en een schadevergoeding van ƒ 2.500.De ouders stellen dat hun schade bestaat uit reiskosten en nieuwe kleren voor Jeffrey. Volgens het hof hebben de ouders hun schade echter onvoldoende gespecificeerd en het wijst de vordering daarom af. Volgens de Hoge Raad berust dit op een aan het hof voorbehouden feitelijk oordeel. Kennelijk heeft het hof het niet als een feit van algemene bekendheid beschouwd dat dergelijke niet door verzekering gedekte kosten in alle gevallen worden gemaakt. Aldus heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.De tekst noch de strekking van de art. 3:303 en 3:313 lid 2 biedt steun voor de opvatting dat art. 3:303 als een toepassing kan worden gezien van art. 3:313 lid 2. Die steun is ook niet te vinden in de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepalingen (Parl. Gesch. Boek 3, p. 916).Het hof heeft tot uitdrukking gebracht dat het belang dat de ouders hebben bij de verklaring voor recht, te weten: dat zij pas een zinvol begin met het verwerken van de dood van Jeffrey kunnen maken als de aansprakelijkheid van de Vereniging is vastgesteld, een zuiver emotioneel belang is en, hoe zwaarwegend ook, niet kan worden aangemerkt als voldoende belang als bedoeld in art. 3:303. De ouders hebben in cassatie niet bestreden dat het door hen gestelde belang ‘een zuiver emotioneel belang’ is. Door voormeld ‘zuiver emotioneel’ belang niet aan te merken als ‘voldoende belang’ als bedoeld in art. 3:303, heeft het hof ook overigens niet een te beperkte betekenis toegekend aan dat begrip.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren