VR 1986/141 Onbevoegd aangebrachte gele streep.

Door bij het RVV in art. 8 de aldaar omschreven gedragsregel vst te stellen en overtreding daarvan in art. 139 als strafbaar feit aan te merken, zulks zonder daarbij onderscheid te maken of de in art. 8 bedoelde verkeerstekens al dan niet met inachtneming van de daaromtrent geldende wettelijke voorschriften zijn geplaatst, is de besluitwetgever de in art. 2 WVW verleende bevoegdheid niet te buiten gegaan.Het belang van de verkeersveiligheid staat er aan in de weg dat de weggebruiker beoordeelt of een verkeersteken conform de voorschriften en terecht is geplaatst (zie noot).

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren