Verkeersrecht 2015-4

Datum uitgave: 
april, 2015

VR 2015/43 Het alcoholslot onder de loep

VR 2015/43 Het alcoholslot onder de loep, Nico de Vries e.a.

Peter rijdt op een drukke A2 ter hoogte van Weert richting Maastricht. Het is winter en het heeft gesneeuwd. Het zicht is slecht en er is zojuist gepekeld. Peter is een beginnend bestuurder en heeft al zijn aandacht nodig om veilig te rijden. Hij rijdt niet te snel, achter een vrachtwagen met mestafval en zijn ramen worden vies door constant opspattend vuil. Het alcoholslot heeft een aantal minuten geleden al aangegeven dat er een hertest moet worden uitgevoerd. Peter moet zijn ruiten wissen en ruitensproeiervloeistof gebruiken om beter zicht te krijgen. In de auto stinkt het naar mest die...Lees meer

VR 2015/44 Het alcoholslotprogramma: de geest terug in de fles

VR 2015/44 Het alcoholslotprogramma: de geest terug in de fles, Stephanie ten Kate

Het alcoholslotprogramma (asp) staat volop in de belangstelling. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kreeg per 1 december 2011 de bevoegdheid om tot deelname aan het asp te verplichten. 1) Sindsdien heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) zich meerdere keren uitgesproken over het karakter van het asp. Maar ook in strafzaken betreffende rijden onder invloed kwam het asp aan de orde. Verschillende gerechtshoven hebben zich gebogen over strafzaken tegen een verdachte die tevens te maken had met een asp. In drie samenhangende strafzaken...Lees meer

VR 2015/45 Alcoholslotprogramma (asp). Art. 17 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 onverbindend.

Artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. Dit artikel is ook van toepassing op de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, omdat een ministeriële regeling een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb, en de aard van de Regeling zich daartegen niet verzet.De Afdeling is, in het licht van omstandigheden die de Afdeling in overweging 5.2. heeft vastgesteld, van oordeel dat de minister bij de totstandkoming van de Regeling de...Lees meer

VR 2015/46 Alcoholslotprogramma (asp); beroep gegrond wegens onverbindendheid.

Beroep tegen verplichte deelname aan een alcoholslotprogramma gegrond verklaard gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van uitspraak van 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622 (zie ookVR 2015/45 in deze editie), waarbij is bepaald dat art.17, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 onverbindend is, omdat voor de gevallen met ingrijpende gevolgen in de Regeling de evenredigheid van de opgelegde asp-maatregel onvoldoende is gewaarborgd.Lees meer

VR 2015/47 Alcoholslotprogramma (asp). Strafvervolging t.z.v. rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) in strijd met beginselen behoorlijke procesorde...

Bij de huidige Nederlandse regelgeving is de strafvervolging van een verdachte ter zake van het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin de verdachte op grond van datzelfde feit de onherroepelijk geworden verplichting tot deelname aan het asp is opgelegd. Die beginselen van een goede procesorde kunnen immers meebrengen - en brengen in de hier aan de orde zijnde gevallen ook mee - dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet twee maal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit, de...Lees meer

Pagina's