pag. 356 VR 1998, De militaire colonne, nader bekeken

Mr A.M. Durieux. In gesprekken met vertegenwoordigers uit de militaire sfeer viel mij vaker op dat er ten aanzien van het fenomeen van de militaire colonne verschillende opvattingen bestaan over de omvang van de bevoorrechte positie die deze colonne inneemt in het wegverkeer. Niet zelden is men van mening dat de militaire colonne moet worden gezien als een soort 'langgerekt voorrangsvoertuig', dat in alle omstandigheden voorrang heeft op andere weggebruikers. De onderbouwing van deze opvattin...