Verkeersrecht 2018-12

Datum uitgave: 
december, 2018

VR 2018/167 Het recht op een tegenonderzoek na ademonderzoek als (strikte?) waarborg

VR 2018/167, J.W. van der Hulst, Het recht op een tegenonderzoek na ademonderzoek als (strikte?) waarborg

Met ingang van 1 juli 2017 is er een recht op een tegenonderzoek na het bekend worden van het resultaat van het ademonderzoek naar rijden onder invloed. Dit recht op een tegenonderzoek is toegekend in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Opsporingsambtenaren dienen de verdachte te wijzen op dit recht, wat verder gaat dan tot 1 juli 2017 gebruikelijk was. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de invoering en toelichting op dit recht op een tegenonderzoek. Daarbij zal aan de hand van drie recente uitspraken worden behandeld of dit recht moet worden beschouwd als een...Lees meer

VR 2018/168 De strijd tegen de smartphone in het verkeer

VR 2018/168, Gerard Tertoolen, De strijd tegen de smartphone in het verkeer

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven. Kijk eens rond op een station, een terrasje of een willekeurig plein waar mensen lopen; vrijwel iedereen is ‘connected.’ Dit heeft voor- en nadelen. Enerzijds beleven we er veel plezier aan en ontdekken we continu nieuwe ‘werelden’ dankzij onze kleine zakcomputer. Anderzijds kunnen we steeds minder ‘zonder’ en verhoogt het ons algemene stressniveau. De afhankelijkheid van de smartphone leidt er toe dat (te) veel mensen ook wanneer zij aan het verkeer deelnemen hun smartphone niet met rust kunnen laten....Lees meer

VR 2018/169 Weigering ademanalyse. EMA. Dubbele vervolging?

Het oordeel van het hof dat erop neerkomt dat het Openbaar Ministerie het recht tot strafvervolging van de verdachte niet verliest door de enkele omstandigheid dat in verband met hetzelfde feit - de bewezenverklaarde weigering mee te werken aan de ademanalyse - een EMA is opgelegd, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin ontoereikend gemotiveerd.Lees meer

VR 2018/170 Rijden onder invloed. Ademonderzoek. Recht op tegenonderzoek.

In strijd met het bepaalde in artikel 11 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is de verdachte niet gewezen op zijn recht op tegenonderzoek. Nu het proces-verbaal van politie geen verklaring of uitlating van de verdachte inhoudt waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte tegenover de politie het resultaat van het ademonderzoek heeft betwist en de verdachte ook in eerste aanleg en in hoger beroep de uitkomst van het ademonderzoek niet heeft bestreden, ziet het hof aanleiding te oordelen dat, hoewel de verdachte niet is gewezen op het recht op tegenonderzoek, sprake...Lees meer

VR 2018/171 Ontvankelijkheid. Vervolging. Gevaar veroorzaken. Richting voorsorteerstrook niet volgen. Mobiele telefoon.

De omstandigheid dat de verbalisanten de verdachte hadden aangezegd dat zij proces-verbaal zouden opmaken ter zake van enige verkeersovertredingen neemt niet weg dat zij later, na raadpleging van de registraties van de verdachte waarin diverse registraties ter zake van verkeersovertredingen en verkeersonveilig gedrag stonden, proces-verbaal ter zake van art. 5 WVW 1994 mochten opmaken.De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag. Hij heeft als bestuurder van een auto onder andere door een rood verkeerslicht gereden, tijdens het rijden een mobiele telefoon...Lees meer

Pagina's