VR 2019/151 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Onvoldoende bewijs aanmerkelijke schuld. Zelfstandige verkeersfout?

Verdachte is met overschrijding van de maximumsnelheid de oversteekplaats voor fietsers genaderd. Verdachte heeft bij het naderen van de in zijn richting gelegen oversteekplaats voor fietsers de snelheid van de door hem bestuurde motorfiets niet zodanig aangepast dat hij deze tot stilstand heeft kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg voor hem te overzien was. Het verwijt dat verdachte kan worden gemaakt komt er in de kern op neer dat hij een snelheidsovertreding heeft begaan. Daarbij gaat het om een overschrijding van de toegestane snelheid die zodanig is dat deze - los van de gevolgen - als gedraging in de zin van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften kan worden beschouwd. Hetgeen vervolgens is gebeurd - verdachte ging bij het remmen onderuit en raakte toen de fietser met zwaar lichamelijk letsel als gevolg - kan niet als zelfstandige verkeersfout worden beschouwd maar houdt verband met en vloeit voort uit deze snelheidsovertreding. Volgens het proces-verbaal verkeersongevalsanalyse had de verdachte, indien hij zich aan de maximumsnelheid van 50 km/u had gehouden, door middel van een normale remming tijdig tot stilstand kunnen komen en een aanrijding met het slachtoffer hebben kunnen vermijden. De onderhavige snelheidsovertreding leidt evenwel niet tot voldoende bewijs voor 'schuld' in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.Doordat verdachte bij het remmen met zijn motorfiets onderuit is gegaan, waarbij verdachte in botsing is gekomen met de fietser, is gevaar op de weg veroorzaakt en is het verkeer gehinderd. Volgt veroordeling ter zake van art. 5 WVW 1994.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren