VR 2018/180 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Strafmotivering.

Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Verdachte wilde haar auto in een parkeervak parkeren. Zij heeft de snorfiets tijdens deze bijzondere manoeuvre niet gezien en is tegen de achterzijde van deze snorfiets aangereden. Het slachtoffer heeft zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Verdachte was onder invloed van alcohol en heeft als beginnend bestuurder onvoorzichtig en onoplettend gereden.Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank gelet op de landelijke oriëntatiepunten straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht. Voor het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij sprake is van een aanmerkelijke schuld en alcoholgebruik, waarbij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, wordt ingevolge deze oriëntatiepunten als uitgangspunt een taakstraf van 160 uur en een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen van 18 maanden opgelegd.De rechtbank ziet aanleiding om van dit uitgangspunt, alsmede van de eis van de officier van justitie, af te wijken. De rechtbank stelt vast dat verdachte op de dag van het verkeersongeval en enkele maanden later als verdachte is gehoord en dat zij daarna niets meer van zich heeft laten horen. Nu zij door de politie als verdachte is aangemerkt, had zij er rekening mee moeten houden dat ze voor de rechter zou moeten verschijnen. Ze heeft echter geen adres doorgegeven waarop ze bereikbaar zou zijn en is niet ter terechtzitting verschenen. Ze heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor haar handelen. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat verdachte de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar handelwijze heeft getracht te ontlopen.De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld in hoeverre het opleggen van een taakstraf onder deze omstandigheden recht doet aan de ernst van de zaak en meer in het bijzonder aan de gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank acht het niet opportuun om een taakstraf op te leggen nu niet blijkt of verdachte een taakstraf daadwerkelijk zal uitvoeren. Verdachte heeft de Belgische nationaliteit, verblijft waarschijnlijk in het buitenland en zij is in deze procedure niet voor justitie bereikbaar gebleken. Gelet hierop legt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken op. Daarnaast wordt verdachte de bevoegdheid ontzegd motorrijtuigen te besturen voor de duur van 15 maanden.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren