Verkeersrecht 2016-4

Datum uitgave: 
april, 2016

VR 2016/47 Special WAHV (deel 2)

Op 1 september 1990 trad de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) oftewel de Wet Mulder in werking. Dat is de reden voor de redactie van Verkeersrecht om aan de WAHV extra aandacht te besteden. In de vorige aflevering van dit tijdschrift, maart 2016, verscheen het eerste deel van een speciaal nummer. Het nu voor u liggende aprilnummer bevat het tweede deel van de special.Lees meer

VR 2016/48 Het materiële verkeersrecht in de rechtspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden

VR 2016/48, E. de Witt, Het materiële verkeersrecht in de rechtspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (voorheen het gerechtshof Leeuwarden) is de hoogste rechter inzake de toepassing van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV, meer bekend onder de benaming "Wet Mulder"). De betrokkene die een Mulderboete heeft gekregen en – na het voeren van een procedure in administratief beroep bij de officier van justitie – zijn zaak aan de rechter wil voorleggen, kan eerst in beroep bij de kantonrechter en daarna in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Om in hoger beroep te kunnen worden ontvangen, moet de opgelegde...Lees meer

VR 2016/49 De administratiefrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen in Duitsland

VR 2016/49, S. Bergmann, De administratiefrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen in Duitsland

De Duitse Ordnungswidrigkeiten zijn minder ernstige strafbare feiten (overtredingen) die door de wetgever bewust uit het strafrecht werden gelicht, aangezien er niet echt sprake is van strafwaardig onrecht. Volgens de begripsbepaling in § 1 lid 1 OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz, te vergelijken met de WAHV in Nederland) is een Ordnungswidrigkeit een onwettige en verwerpelijke handeling, waarbij de wet voor het feit sanctionering met...Lees meer

VR 2016/50 Vervolging van lichte verkeersdelicten in Engeland en Wales

VR 2016/50, S. Kyd Cunningham, Vervolging van lichte verkeersdelicten in Engeland en Wales

In Engeland en Wales worden strafbare feiten onderscheiden in offences triable on indictment, offences triable summarily en offences triable either way. Indictable offences zijn de zwaardere delicten; zij worden berecht door de Crown Court, met toepassing van juryrechtspraak. Summary offences zijn de lichtere delicten; deze worden berecht door een...Lees meer

VR 2016/51 Over rechtshulp in WAHV-zaken en misbruik van procesrecht

Afbeelding: 

Rechtshulp is voor de burger die is verwikkeld in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedure een kostbare aangelegenheid. De tegeltjeswijsheid 'die pleit om een koe, geeft er één toe' is dan ook een terechte waarschuwing richting rechtzoekende om niet te gaan procederen over kleinigheden. In die gevallen is vanwege de kosten ook een positieve beslissing van de rechter immers veelal een Pyrrusoverwinning. Tenzij het gaat om een of ander heilig principe, want die mogen natuurlijk niet worden geofferd door rationele afwegingen.

Pagina's