VR 2018/163 Verkeersongeval. Eigenaar wist dat bestuurder niet over geldig rijbewijs beschikte. Geslaagd beroep op uitsluitingsclausule polisvoorwaarden?

Op 29 april 2008 vond een verkeersongeval plaats. Bestuurder van de auto was de toenmalig echtgenoot (gedaagde in vrijwaring) van gedaagde. De bestuurder beschikte op dat moment niet over een geldig in Aruba uitgegeven rijbewijs. Ten tijde van het ongeval was de auto op naam van gedaagde verzekerd bij Citizens. Door het ongeval veroorzaakte schade aan de auto van een derde is door Citizens aan die persoon vergoed. In art. 12 van de polisvoorwaarden van Citizens wordt schade die is veroorzaakt door een bestuurder die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs uitgesloten van verzekeringsdekking, tenzij er omstandigheden waren waarvan de verzekerde geen kennis had of die tegen zijn wil gebeurden en dat hem op geen enkele wijze schuld treft met betrekking tot die omstandigheden. Citizens vordert om gedaagde te bevelen tot betaling van het betaalde bedrag dat werd betaald aan de derde, vermeerderd met rente en kosten. Het gerecht is van oordeel dat Citizens gedaagde terecht heeft aangesproken voor vergoeding van de door het ongeval aan de auto van een derde veroorzaakte schade. Gedaagde is polishouder van de desbetreffende verzekering. Omdat de auto ten tijde van het ongeval werd bestuurd door een bestuurder die niet over een geldig rijbewijs beschikte, is de daarbij veroorzaakte schade ingevolge art. 12 van de polisvoorwaarden uitgesloten van verzekeringsdekking. De schade die Citizens aan de derde heeft vergoed, kan daarom op gedaagde worden verhaald. De uitzondering op de uitsluitingsclausule van de polisvoorwaarden is in dit geval niet van toepassing. Gedaagde heeft welbewust een risico genomen door de auto van gedaagde in vrijwaring op haar naam te verzekeren, terwijl ze wist dat hij niet over een geldig rijbewijs beschikte. Daarom al kan niet worden gezegd dat gedaagde in vrijwaring, zonder dat gedaagde het wist en tegen haar wil, zonder geldig rijbewijs in de op haar naam verzekerde auto rond reed. De vordering wordt toegewezen. Het verzoek om gedaagde in vrijwaring te veroordelen in al hetgeen waartoe zij jegens Citizens veroordeeld zal worden, wordt toegewezen. Gedaagde was er niet van op de hoogte dat gedaagde in vrijwaring ten tijde van het ongeval nog steeds niet over een geldig rijbewijs beschikte; hij heeft haar te kennen gegeven dat hij de door het ongeval veroorzaakte schade voor zijn rekening zou nemen. De vordering van gedaagde is, nu deze niet door gedaagde in vrijwaring is weersproken en het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren