Verkeersrecht 2016-5

Datum uitgave: 
mei, 2016

VR 2016/77 Innovatieve aanpak bij kettingbotsing door dichte mist

VR 2016/77 Innovatieve aanpak bij kettingbotsing door dichte mist, Gerrit Hulsbergen

Op 16 september 2014 vond tussen Middelburg en Goes één van de grootste kettingbotsingen plaats van de afgelopen 30 jaar. Bij deze botsing waren zeker 150 auto’s betrokken. De botsing was ontstaan als gevolg van dichte mist die het zicht van de weggebruikers sterk belemmerde. Een enorme ravage was het gevolg. Hulpdiensten rukten massaal uit en gingen soms noodgedwongen te voet de betrokken auto’s langs om automobilisten eerste hulp te verlenen en gewonden naar de omringende ziekenhuizen af te voeren.

 

 Lees meer

VR 2016/78 Het medisch beoordelingstraject bij letselschade; een aantal onderwerpen nader uitgediept

Op 9 oktober 2015 promoveerde ik aan De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een proefschrift waarin allereerst verslag is gedaan van het onderzoek dat in 2012 heeft geleid tot de totstandkoming van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), een gedragscode voor juridische en medische letselschadeprofessionals voor het doorlopen van het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken. Naast een feitelijke beschrijving...Lees meer

VR 2016/79 Gevaar op de weg. Grondslagverlating?

Verdachte is als bestuurder van zijn snorfiets op een fietspad met veel fietsers met hoge snelheid rakelings langs fietsers gereden. Het oordeel van het hof dat door het rakelings langs die fietsers rijden gevaar op de weg kon worden veroorzaakt en het verkeer op de weg kon worden gehinderd, geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent deze aan art. 5 WVW 1994 ontleende termen en is toereikend gemotiveerd. Tussen de in art. 5 WVW 1994 opgenomen varianten "wordt" en "kan worden" bestaat een met die bewoordingen overeenkomend, gradueel doch niet-wezenlijk verschil.Lees meer

VR 2016/80 Aansprakelijkheid kentekenhouder t.o.v. verzekeringsmaatschappij na-risico art. 13 WAM.

Geïntimeerde is aansprakelijk voor de schade die verzekeraar lijdt. Geïntimeerde heeft nagelaten om na overschrijving van het kentekennummer terstond een aansluitende WAM-verzekering af te sluiten. Ten gevolge van het 'na-risico' is verzekeraar thans gehouden schadevergoeding te betalen die is ontstaan bij een voorval toen haar kentekenhouder geen kentekenhouder meer was. Lees meer

VR 2016/81 Verkeersongeval, shockschade.

De echtgenote en dochter van eiser zijn op 18 augustus 2005 aangereden door een vrachtwagen, waarbij de echtgenote ernstig gewond is geraakt en de dochter is overleden. Eiser heeft sirenes gehoord en was kort na het ongeval ter plaatse, waar hij is geconfronteerd met bloed en weefselresten en waar de politie hem heeft verteld dat zijn echtgenote zwaar gewond naar het ziekenhuis was gebracht en dat zijn dochter bij het ongeval om het leven was gekomen. Eiser is daarop zelf naar het ziekenhuis gebracht voor controle in verband met zijn psychische toestand. Eiser stelt in deze procedure dat...Lees meer

Pagina's