Aansprakelijkheidsvraagstukken bij zelfrijdende auto’s

B.E. Tichelaar
De opkomst van de zelfrijdende auto’s zal nog de nodige wetswijzigingen met zich meebrengen, maar er dient vooral rekening te worden gehouden met het uitgebreidere palet aan mogelijke grondslagen voor aansprakelijkheid, en aan (potentieel) aansprakelijke partijen. Daarbij zal niet altijd duidelijk zijn in wiens sfeer de aansprakelijkheid zal liggen, bij de ‘automobilist’ of bij de fabrikant. Zijn de artikelen waarin de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen is vastgelegd op de onrechtmatige daad nog wel van toepassing nu de fout niet meer bij de mens, maar bij de machine zal liggen? Wat zijn de consequenties voor de bestuurder en bij overmacht bij een ongeval met een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer? Wat zijn de consequenties van deze ‘nieuwe’ grondslagen voor de regrespositie van de WAM-verzekeraar?
 

Bron: 
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de Praktijk 2018, afl. 1