Kopen losse artikelen

Let op: de knop 'Koop artikel' onder recente artikelen werkt helaas niet meer. Als u een los artikel wilt aanschaffen, kunt u ons een mail sturen waarin u aangeeft welk artikel u wilt ontvangen, waarna wij u de betreffende PDF en een factuur zullen mailen. Excuses voor het ongemak.

 

VR 2019/174 Voet uitglijdende voetganger onder bus: sprake van overmacht (art. 185 WVW).

In een poging om de bus te halen, rende eiser naar de bus. Daarbij gleed hij uit over een blindegeleidetegel waardoor hij een soort sliding maakte richting de bus en met zijn voet onder het voorwiel van de vertrekkende bus terechtkwam. Hij beroept zich op art. 185 WVW. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van overmacht. De bestuurder van de bus treft geen enkel verwijt ter zake van het ontstaan van het ongeval. Het ontstaan van het ongeval is daarentegen te wijten aan een fout van de voetganger. De bestuurder hoefde er geen rekening mee te houden dat de voetganger met onverminderde snelheid...Lees meer

VR 2019/175 Aanrijding auto en fiets; beroep op overmacht automobilist toegewezen.

Op 2 september 2015 heeft eiser een fietser aangereden op de kruising van de Hofzichtlaan met de straat Catharinaland in Den Haag. Toen eiser vanuit Catharinaland rechtsaf de Hofzichtlaan opsloeg, heeft hij de fietser aangereden. De fietser fietste op dat moment tegen de rijrichting in. Eiser was tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij Vivat. Vivat heeft op 4 mei 2018 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de fietser waarin is overeengekomen dat Vivat 75% van de schade van fietser zou vergoeden. Vivat heeft op grond van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst...Lees meer

VR 2019/176 Ongeval parkeerdek; bedrijfsmatig gebruiker; gebrekkig opstal; gevaarzetting.

X (verzoeker) is een ongeval overkomen op een parkeerdek bij een evenementencentrum. Het parkeerdek ligt iets hoger dan de openbare weg en is omringd met een opstaande betonnen rand. X zou samen met zijn gezin een voorstelling in het evenementencentrum bezoeken. Voorafgaande aan de voorstelling is de echtgenote van X het parkeerdek opgereden. X, die als passagier in de auto zat, is op enig moment uitgestapt om aanwijzingen te geven voor het inparkeren van de auto door de echtgenote. Toen hij achterwaarts richting de rand van het parkeerdek liep, is hij op de opstaande rand gestapt. Vervolgens...Lees meer

VR 2019/177 Frontale botsing: causaal verband tussen ongeval en klachten.

Ten gevolge van een frontale botsing tussen twee personenauto's is verzoekster ernstig gewond geraakt. In deze zaak gaat het om de afwikkeling van de letselschade die verzoekster stelt te hebben geleden als gevolg van dit ongeval dat haar veertien jaar geleden, in 2005, is overkomen. Tussen partijen bestaat met name discussie over de vraag of er causaal verband bestaat tussen de gestelde klachten, beperkingen en schade van verzoekster enerzijds en het ongeval anderzijds. Er hebben vier expertises plaatsgevonden. Partijen twisten over de interpretatie van deze rapporten. Ten aanzien van het...Lees meer

VR 2019/178 Verzoek tot overlegging medische informatie t.b.v. gezamenlijk medisch deskundigenbericht afgewezen.

De zoon van verweerders is bij het oversteken aangereden door een bij ASR ingevolge de WAM verzekerde auto. ASR heeft aansprakelijkheid erkend voor de door het ongeval veroorzaakte schade. De schaderegeling is vastgelopen. Partijen zijn het erover eens dat voor de schadebegroting nodig is dat medisch deskundigen zich uitlaten over de gevolgen van het ongeval, maar twisten erover of thans de voor dit deskundigenonderzoek benodigde informatie voorhanden is. Het verzoek strekt primair ertoe dat de rechtbank op de voet van art. 1019w e.v. Rv, althans met toepassing van art. 843a Rv zal ...Lees meer

Pagina's