VR 2018/88 Schade door paard; geen eigen schuld.

Appellante is door het paard van geïntimeerde omver gelopen toen zij in de wei bezig was met het vullen en/of schoonmaken van de waterbakken. Vast staat dat geïntimeerde op grond van art. 6:179 BW jegens appellante aansprakelijk is; in deze procedure staat centraal of de kantonrechter met recht 70% eigen schuld aan de zijde van appellante heeft aangenomen. De redenering van de kantonrechter komt erop neer dat appellante, als ervaren ruiter, bij uitstek bekend mocht worden verondersteld met de onberekenbaarheid van een paard en het daaruit voortvloeiende risico bij verblijf in...Lees meer

VR 2018/89 Assurantietussenpersoon; geen causaal verband; aansprakelijkheid voor dieren.

X is de enig bestuurder van De Esdoorn (geïntimeerde). Appellant is een assurantietussenpersoon die gespecialiseerd is in paardenverzekeringen. X heeft op een aanvraagformulier ingevuld dat zij de eigenaar van het paard is en dat een aansprakelijkheidsverzekering gewenst is. Daarop is bij ASR een particuliere WA-verzekering afgesloten op naam van X. De Esdoorn heeft een paard aangeschaft en dit laten trainen in de professionele stal van Y. Bij een in deze stal door het paard veroorzaakt ongeval is X gewond geraakt. Zij heeft daarop De Esdoorn, als bedrijfsmatig gebruiker van het paard,...Lees meer

VR 2018/90 Aansprakelijkheid wegbeheerder, eenzijdig fietsongeval, gladheid.

In deze twee gevoegde zaken gaat het om twee verschillende appellanten (appellante en appellant), die op dezelfde dag kort na elkaar op hetzelfde fietspad ten val zijn gekomen. Het fietspad loopt naar beneden, met aan het eind een scherpe bocht naar rechts en daarin weer een afslag naar links. Appellante is gevallen in de bocht naar rechts. Appellant is gevallen toen hij in de bocht naar rechts de afslag naar links wilde nemen, waarin zich een middengeleider met paaltje bevond. Niet in geschil is dat beide valpartijen zijn ontstaan door gladheid als gevolg van bevriezing van het fietspad...Lees meer

VR 2018/91 Schadestaatprocedure; begroting schade; Jetblast-zaak.

Vervolg op het Jetblast-arrest (ECLI:NL:HR:2004:AO4224). Na verwijzing heeft het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba in 2005 geoordeeld dat verweerder aansprakelijk is jegens eiseres. Eiseres vordert in deze schadestaatprocedure schadevergoeding ter hoogte van bijna 1 miljoen dollar. De rechtbank beoordeelt de verschillende schadeposten en stelt vast dat er op verschillende punten verduidelijking moet komen, zodat beide partijen in de gelegenheid worden gesteld een nadere conclusie te nemen. Wel wordt, op basis van de op dit moment al aannemelijke schadeposten en...Lees meer

VR 2018/92 Aansprakelijkheid van de wegbeheerder; verzakte stoep; geen gebrek.

Eiseres is ten val gekomen toen zij vanuit haar huis op de stoep stapte. Zij stelt de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk, omdat de stoep (vanwege het grote hoogteverschil tussen de woning en de stoep) gebrekkig zou zijn. Volgens eiseres zou een hoogteverschil van meer dan 22 cm gevaarlijk zijn en zou het onderhavige hoogteverschil 28 cm bedragen. De gemeente stelt (1) dat het hoogteverschil hoogstens 20 cm bedroeg, (2) dat de stoep ook bij een groter hoogteverschil niet gebrekkig was en (3) dat er in ieder geval sprake is van eigen schuld, omdat eiseres op de hoogte was van het...Lees meer

Pagina's