VR 2018/70 Aanrijding fietser met (zwerf)kat; bezitter?

Op 26 mei 2015 is appellant op de fiets in botsing gekomen met een kat. Hij is daarbij ten val gekomen en heeft ernstig letsel opgelopen. De kat was een zwerfkat waarmee geïntimeerden een zekere band hadden opgebouwd: de kat verbleef doorgaans in de omgeving van hun woning, had een naam gekregen en toen de kat enkele dagen afwezig was, uitten geïntimeerden daarover op Facebook hun bezorgdheid.Appellant heeft geïntimeerden aansprakelijk gesteld op grond van art. 6:179 BW, omdat zij de bezitters van de kat zouden zijn. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof wijst de...Lees meer

VR 2018/71 Verkeersongeval snelweg; gevaarzetting niet onrechtmatig.

Eerst een ongeval tussen een personenauto en een camper, waarbij beide voertuigen deels terechtkwamen op de vluchtstrook. Kort na het ongeval kwam A, medewerker van de ANWB, in een ANWB-voertuig ter plaatse. Hij plaatste zijn voertuig in eerste instantie voorbij de aanrijdingslocatie, maar besloot na het opnemen van de stand van zaken dat het beter was om zijn voertuig vóór de aanrijdingslocatie te plaatsen. Hij is daartoe op de rechterrijstrook van de snelweg achteruit gereden. Een Toyota op de rechterrijstrook, bestuurd door B en met C en D als inzittenden, is tijdens deze manoeuvre in...Lees meer

VR 2018/72 Regres verzekeraar op onverzekerde eigenaar en bestuurder auto.

Op 5 juli 2013 heeft gedaagde met een (op zijn naam staande) Peugeot een aanrijding veroorzaakt, waarbij A letselschade heeft opgelopen. De Peugeot stond tot 27 juni 2013 op naam van B, die de auto had verzekerd bij Bovemij. Op 27 juni 2013 is een vrijwaringsbewijs afgegeven. Bovemij heeft de schade van A vergoed; deze schade is bij vaststellingsovereenkomst bepaald op ruim € 60.000,-. Gedurende de schaderegeling heeft Bovemij gedaagde er diverse keren op gewezen dat de schade op hem zou worden verhaald en hem verzocht om informatie over onder meer de toedracht. Gedaagde...Lees meer

VR 2018/73 Aansprakelijkheid wegbeheerder voor schade aan auto.

Eiser is op 19 november 2016 te Haarlem in het donker met zijn auto over een verhoogde (ca. 12 cm) wegafscheiding gereden, waarbij schade is ontstaan aan de auto. In januari 2017 heeft de gemeente Haarlem een reflecterend paaltje op de wegafscheiding geplaatst. De rechtbank stelt vast dat het plaatsen van een dergelijk paaltje een eenvoudige maatregel is, die in beginsel ook van de gemeente kan worden gevergd. Weliswaar volgt uit het feit dat de verkeersituatie veiliger kan nog niet dat de verkeerssituatie zonder paaltje gebrekkig is; uit foto's blijkt echter dat er...Lees meer

VR 2018/74 Aansprakelijkheid wegbeheerder; acceptabel hoogteverschil; 'hindsight bias'.

Eiseres is op 25 oktober 2016 gevallen, naar eigen zeggen omdat zij struikelde over een losliggende stoeptegel. Zij stelt de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk. De vordering wordt afgewezen. In casu was sprake van een hoogteverschil van 2 cm. Weliswaar hoeven voetgangers bij een normaal trottoir niet bedacht te zijn op grote hoogteverschillen, maar een verschil van 2 cm is een acceptabel hoogteverschil en levert geen gebrek op in de zin van art. 6:174 BW. Steun voor dat oordeel kan worden gevonden in het zgn. CROW-handboek, waar een hoogteverschil vanaf 3 cm als...Lees meer

Pagina's