VR 2019/47 Deelgeschil; klachten zonder medisch objectiveerbare oorzaak; causaal verband.

Verzoeker is als automobilist van opzij aangereden door een bij Achmea verzekerde auto. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend. Direct na het ongeval had verzoeker diverse lichamelijke klachten. Na behandeling zijn deze verdwenen, met uitzondering van rugklachten. Ten aanzien van die klachten heeft een orthopedische expertise plaatsgevonden. De orthopedisch chirurg concludeert dat (1) geen sprake is van medisch objectiveerbare afwijkingen die een verklaring voor de rugklachten zouden kunnen vormen en dat (2) wél sprake is van een (geringe) pre-existente scoliose. In dit deelgeschil staat de vraag centraal of de door verzoeker geuite rugklachten het gevolg zijn van het ongeval. De rechtbank stelt voorop dat het ontbreken van een causaal verband in medische zin niet in de weg staat aan het aannemen van een juridisch 'condicio sine qua non'-verband. Daarvoor is ten minste vereist dat sprake is van een plausibel klachtenpatroon, waarbij klachten consistent, consequent en samenhangend zijn. Aan het bewijs van het bestaan van de klachten mogen niet te hoge eisen worden gesteld, al betekent dat niet dat het (juridisch) causaal verband sneller moet worden aangenomen omdat een medisch causaal verband ontbreekt: het gaat erom dat het ontbreken van een medisch causaal verband niet aan het slachtoffer kan worden tegengeworpen. Deze redenering is weliswaar tot stand gekomen in zgn. 'whiplashzaken', maar kan evengoed toepassing vinden bij andersoortige medische klachten waarvoor geen medisch objectiveerbare oorzaak kan worden aangewezen.De stelling van Achmea dat de pre-existente scoliose kan worden beschouwd als de (exclusieve) alternatieve oorzaak wordt verworpen, aangezien daarvoor in de medische informatie geen enkele onderbouwing te vinden is. Dat betekent dat het aankomt op de vraag of sprake is van een plausibel klachtenpatroon. Dat is naar het oordeel van de rechtbank het geval. Het verzoek wordt toegewezen.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren