VR 2019/3 Uitleg reikwijdte verzekeringsplicht WAM; aanrijding met vorkheftruck.

Verweerder heeft in Frankrijk voor TOP werkzaamheden verricht met een door TOP bij TWS gehuurde vorkheftruck. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van een zgn. uiendroogwand, bestaande uit zgn. 'prefab' betonnen elementen van ca. 3.000 kg per stuk. Bij het verplaatsen van een van deze elementen is de bestuurder van de vorkheftruck tegen een ander, los op de grond staand betonnen element aangereden. Dit element is omgevallen en op de benen van een door verweerder ingeschakelde persoon terechtgekomen, die daarbij ernstig letsel heeft opgelopen. In deze procedure staat de vraag centraal of hierbij sprake is geweest van een verwezenlijking van het zgn. 'WAM-risico', zodat Achmea als WAM-verzekeraar dekking moet bieden. De kantonrechter heeft die vraag ontkennend beantwoord. Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd en de vordering van verweerder op Achmea alsnog toegewezen. Daarbij overwoog het hof dat het aankomt op de uitleg van het begrip 'deelneming aan het verkeer', dat daaronder volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) moet worden begrepen 'elk gebruik van een voertuig dat overeenstemt met de gebruikelijke functie ervan' (ECLI:EU:C:2014:2146) en dat gelet op de toedracht dus sprake is geweest van verwezenlijking van het WAM-risico. De Hoge Raad stelt voorop dat het hof de jurisprudentie van het HvJEU juist heeft weergegeven. Een vorkheftruck als de onderhavige is een voertuig als bedoeld in de WAM-richtlijn en daarmee is gegeven dat de 'gebruikelijke functie' ervan is om te worden gebruikt als vervoermiddel. Ieder gebruik in overeenstemming met die gebruikelijke functie moet derhalve worden gekwalificeerd als 'deelneming aan het verkeer'. Het hof is tot de slotsom gekomen dat het voertuig ten tijde van het ongeval daadwerkelijk werd gebruikt als vervoermiddel. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voldoende gemotiveerd.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren