VR 2017/148 Deelgeschil, geen aansprakelijkheid manege, geen eigen energie van het paard.

Verzoekster is bij een springoefening van een paard van de manege van verweerders gevallen. Bij een dubbelsprong aan het einde van de les weigerde het paard de tweede hindernis te nemen. Het kwam daarbij abrupt tot stilstand, waarbij eiseres naar voren is gevlogen en met haar hoofd tegen de hindernis is gevallen. Verweerders hebben aansprakelijkheid afgewezen, omdat het volgens hen gaat om een 'ruiterfout' van verzoekster zelf. De rechtbank komt ook tot dat oordeel. Voor aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:179 BW is (blijkens de wetsgeschiedenis) vereist dat de schade is ontstaan als gevolg van de eigen energie van het dier, waarbij het dier niet handelde 'als instrument van degene die het berijdt of leidt'. Naar het oordeel van de rechtbank is van eigen energie van het paard hier geen sprake. Een paard zal in beginsel niet uit zichzelf over een hindernis springen, maar heeft hiertoe aansturing nodig van de berijder. Bij het uitvoeren van een dergelijke bijzondere verrichting handelt het dier als het ware als het instrument van de berijder. Het feit dat het paard de tweede hindernis weigerde te nemen was niet het gevolg van eigen energie, maar het (te verwachten) gevolg van het feit dat verzoekster het paard kennelijk onvoldoende heeft aangestuurd. Van aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:179 BW is dan ook geen sprake.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren