VR 2017/130 Prejudiciële procedure; uitleg verordeningen Rome-I en Rome-II; regres tussen (WAM-)verzekeraars.

In een tweetal gevallen heeft een vrachtwagencombinatie die naar Litouws recht is verzekerd in Duitsland schade veroorzaakt. De verzekeraar van de trekker heeft in beide gevallen de schade vergoed en wil regres nemen op de verzekeraar van de aanhanger. De rechter in Litouwen heeft prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van respectievelijk Richtlijn 2009/103/EG en de verordeningen Rome-I en Rome-II. De vraag is derhalve op welke wijze moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is op de regresvordering van deze verzekeraar. Het Hof stelt voorop dat Rome-I en Rome-II in beginsel uitputtende collisieregels vaststellen, onverminderd respectievelijk de artikelen 23 en 27. Artikel 14 van de Richtlijn 2009/103/EG voldoet echter niet aan de voorwaarden van deze artikelen en beoogt ook anderszins niet een bijzondere collisieregel vast te stellen. Doorslaggevend zijn dus Rome-I en Rome-II. Daarbij is van belang dat de vordering van het slachtoffer op de houders van de trekker en de aanhanger een niet-contractuele verbintenis is. Aan de hand van Rome-II, artikelen 4 en verder, moet dus eerst worden bepaald welk recht op deze verbintenis van toepassing is. Aan de hand van dit recht moet worden beoordeeld of beide houders aansprakelijk zijn en hoe de onderlinge draagplicht is. De verplichting van de verzekeraars is echter een verbintenis uit overeenkomst. Aan de hand van Rome-I, artikel 7, moet dus worden vastgesteld welk recht van toepassing is en of beide verzekeraars, gelet op dit recht, gehouden waren dekking te verlenen aan de respectievelijke houders. Ook moet op grond van dit recht, gelet op artikel 19 Rome-II, worden beoordeeld of de verzekeraar die de schade heeft vergoed, kan worden gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer en of er dus een regresvordering kan bestaan op de andere verzekeraar.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren