Overige uitgaven van ANWB

Naast Verkeersrecht geeft de ANWB de volgende titels uit:

Het Smartengeldboek
Smartengeld (immateriële schade) is de vergoeding van schade die niet het vermogen van iemand raakt. Het gaat bij smartengeld om pijn, gederfde levensvreugde of aantasting in de persoon (zoals bijv. belediging, inbreuk op privacy, psychische schade). Maar niet al het leed komt voor vergoeding in aanmerking.

Het Smartengeldboek is een verzameling rechterlijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen, gerubriceerd naar soort letsel.

Het Smartengeldboek verschijnt jaarlijks en is tevens online beschikbaar. 

Klik hier als u de meest recente uitgave (24e druk uit 2019) wilt bestellen.

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Dit boek gaat in op alle belangrijke praktijkvragen rond de aansprakelijkheid voor gevaarlijke gebreken van de weg(inrichting) en de weguitrusting. Naast de civielrechtelijke komen ook de bestuursrechtelijke aspecten aan de orde.
Het boek bevat een gerubriceerde samenvatting van bijna 200 uitspraken. Onmisbaar voor wegbeheerders, verkeersdeskundigen, verzekeraars, advocaten en andere rechtshulpverleners.
De derde druk is verschenen in februari 2013.

Deze uitgave kunt u hier bestellen