De redactie

De onafhankelijke redactie van Verkeersrecht bestaat uit experts op het gebied van letselschade, aansprakelijkheid, verjaring, verkeersstrafrecht, verzekering etc.

Tijdens de redactievergadering, onder leiding van de voorzitter/hoofdredacteur, worden onder meer de ingezonden artikelen besproken. De redactie staat open voor relevante bijdragen over bovengenoemde vakgebieden. Uw bijdrage kunt u sturen naar verkeersrecht@anwb.nl

Graag stellen wij de redactie aan u voor:

prof. mr. A.J. Verheij
(1972)
Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder het verbintenissenrecht. Promoveerde in 2002 aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude; premium Erasmianum) op een rechtsvergelijkend onderzoek over vergoeding van immateriële schade. Was werkzaam als advocaat bij Stibbe Amsterdam. Publiceert op het gebied van het verbintenissenrecht met een accent op het onrechtmatige daadrecht en het schadevergoedingsrecht. Is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hoofdredacteur.

Mr. dr. J.T. Drop
(1963)
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sinds 2014. Was daarvoor onder meer werkzaam als bestuurs- en strafrechter in de rechtbanken Den Bosch en Den Haag en als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Promoveerde op een proefschrift over de verhouding tussen het Caribisch en Nederlands bestuursrecht.
 

mr. P.N. Langstraat
(1963)
Sinds februari 1992 advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten, sinds 1 januari 1997 lid van de maatschap. Mr. Langstraat is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Hij behandelt bijna uitsluitend letselschadezaken voor particulieren. Als examinator verbonden aan de Grotius Academie voor de LSA specialisatie-opleiding "Personenschade". Was voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA en is thans lid van de Kwaliteitscommissie van die vereniging.


prof. mr. A.E. Harteveld
(1955)
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, sinds 2013. Daarvoor raadsheer en vice-president in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tot 2004 wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Groningen. Bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Publiceerde over straf(proces)recht en verkeersstrafrecht.

mr. V. Oskam
(1974)
Studeerde van 1994 - 1999 civiel- en bedrijfsrecht in Leiden, vanaf 1999 werkzaam in de advocatuur. Heeft 12 jaar als advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam gewerkt. Is sinds oktober 2011 werkzaam als advocaat bij V&A Advocaten te Rotterdam in de V&A praktijk. Gespecialiseerd in letselschade, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Rondde in 2014 de Grotius specialisatieopleiding Personenschade cum laude af.


mr. J. Sap
(1960)
Studeerde straf- en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend werd hij advocaat. In zijn praktijk legde hij zich steeds meer toe op de behandeling van letselschadezaken. In 2001 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht. Hij is thans Vice-President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

prof. mr. J.B.H.M. Simmelink
(1957)
Senior Advocaat-Generaal bij het Ressortsparket, standplaats Arnhem-Leeuwarden (2008). Daarvoor universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit van Tilburg (1981-2007). Promoveerde op 'Algemeenheden in het wegenverkeersrecht' (1995; over de begripsbepalingen en uitgangspunten van de WVW 1994). Publiceerde over straf(proces)rechtelijke en verkeersstrafrechtelijke onderwerpen. Sinds 1 maart 2013 bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit Maastricht.

mr. G.M. van Wassenaer
(1962)
Letselschade advocaat en eigenaar/oprichter van van Wassenaer Wytema letselschade-advocaten & mediation. Zij is voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA. Tevens is zij als MfN mediator gespecialiseerd in het begeleiden van langslepende letselschadekwesties.

prof. mr. H.D. Wolswijk
(1965)
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde in Utrecht en was eerder werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam (Centrum voor Milieurecht en Vakgroep Strafrechtswetenschappen). Publiceert vooral over materieel strafrecht, waaronder verkeersstrafrecht. Is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 

mr. Machteld Donkerlo
(1974)
Redactie-secretaris. Studeerde van 1992 tot 1997 notarieel recht in Leiden. Heeft enkele jaren in Den Haag als kandidaat-notaris gewerkt. Volgde daarna gedurende een jaar een traineeship bij de ING Bank. Is vervolgens zo’n 7 jaar werkzaam geweest in de makelaardij en vervult sinds mei 2009 bij de ANWB de functie van redactie-secretaris voor Verkeersrecht.

mr. Lisette Schreuder
(1956)
Direct na haar studie aan de Bibliotheek- en documentatie academie als juridisch documentalist begonnen bij de afdeling Literatuurinformatie van de ANWB. Van 1995 tot 2003 deeltijdstudie rechten gevolgd aan de Universiteit Leiden. Werkt sinds 2002 bij ANWB Rechtshulp, waar zij onder andere VR-kort samenstelt.

Ellen van der Kooi
(1964)
Redactie-assistente
Na de middelbare school administratieve en secretariële opleidingen gevolgd. Daarna bij verscheidene organisaties werkzaam geweest waaronder Olivetti te Leiden. In 1989 bij de ANWB in dienst gekomen en daar drie verschillende functies bekleed. Vanaf begin 2010 werkzaam bij de afdeling Verkeersrecht als redactie-assistente.