Verkeersrecht 2019-9

Datum uitgave: 
september, 2019

VR 2019/147 Rijden door rood licht. Gegevens op foto.

Rijden door rood verkeerslicht? De gegevens in de databalk op de foto's zijn slecht leesbaar, de gegevens in de daaronder opgenomen gegevensbalk wijken af van de gegevens in de databalk (voor zover leesbaar) en de gegevens in het zaakoverzicht van het CJIB (het resultaat van de administratieve verwerking van de digitale registratie) wijken ook weer af van deze gegevens. Derhalve is niet komen vast te staan dat de betrokkene niet heeft gestopt voor een rood verkeerslicht.Lees meer

VR 2019/148 Doodslag. Poging tot doodslag. Voorwaardelijk opzet.

De verdachte is veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag, hierin bestaande dat hij met de door hem bestuurde auto achterop een motor is gebotst, ten gevolge waarvan de bestuurster van de motor om het leven kwam en de duopassagier ernstig gewond raakte. Verdachte was onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol, beschikte niet over een rijbewijs voor categorie B en reed met een aanzienlijk hogere snelheid dan de door hem niet waargenomen motor. Niet gebleken is dat de verdachte de aldaar geldende maximumsnelheid heeft overschreden, terwijl ook geen nadere vaststellingen zijn...Lees meer

VR 2019/149 Ne bis in idem. Rijden zonder alcoholslot. Ongeldig rijbewijs.

De verdachte wordt vervolgd wegens het besturen van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, dat niet was voorzien van een alcoholslot terwijl het rijbewijs van de verdachte ongeldig was verklaard omdat de verdachte onvoldoende had meegewerkt aan het alcoholslotprogramma, in het bijzonder hierin bestaande dat de verdachte was aangehouden in een auto die niet was voorzien van een alcoholslot.Anders dan het middel kennelijk tot uitgangspunt neemt, gaat een vergelijking met de uitzonderlijke situatie als bedoeld in HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256 - waarin het ging om de...Lees meer

VR 2019/150 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Roekeloosheid.

De verdachte reed als bestuurder van een personenauto, terwijl hij onder invloed verkeerde van alcoholhoudende drank, met een snelheid van tussen de 90 en 113 km/u terwijl ter plaatse een maximumsnelheid van 50 km/u gold en negeerde vervolgens een rood verkeerslicht. Daardoor botste hij op een andere personenauto waardoor een inzittende van die personenauto zwaar gewond werd. Kennelijk wilde de verdachte ontkomen aan de politie die hem achtervolgde.Het handelen van de verdachte kenmerkt zich door het ontbreken van elke vorm van voorzichtigheid. De verdachte heeft kennelijk zonder enige...Lees meer

VR 2019/151 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Onvoldoende bewijs aanmerkelijke schuld. Zelfstandige verkeersfout?

Verdachte is met overschrijding van de maximumsnelheid de oversteekplaats voor fietsers genaderd. Verdachte heeft bij het naderen van de in zijn richting gelegen oversteekplaats voor fietsers de snelheid van de door hem bestuurde motorfiets niet zodanig aangepast dat hij deze tot stilstand heeft kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg voor hem te overzien was. Het verwijt dat verdachte kan worden gemaakt komt er in de kern op neer dat hij een snelheidsovertreding heeft begaan. Daarbij gaat het om een overschrijding van de toegestane snelheid die zodanig is dat deze - los van de...Lees meer

Pagina's