Verkeersrecht 2019-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2019

VR 2019/138 Causaal verband tussen aanvankelijke klachten en ongeval?

Op 16 september 2009 is verzoeker, als bestuurder van een taxi, betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Verzoeker remde af om voorrang te verlenen. Tijdens het afremmen werd hij van achteren aangereden door een andere auto. Door de klap schoot de auto van verzoeker door en botste hij op de auto voor hem. Sinds het ongeval heeft verzoeker last van verschillende klachten. De lage rugklachten met uitstralende pijn zijn gebleven en sinds juni 2016 verergerd. Op gezamenlijk verzoek van partijen zijn zowel een orthopedische als een neurologische expertise verricht. Delta Lloyd heeft op 5...Lees meer

VR 2019/139 Deelgeschil; volstrekt onnodig en onterecht aanhangig gemaakte procedure.

Verzoeker is op 28 september 2013, rijdend op een motor, aangereden door een personenauto die werd bestuurd door een bij Allianz verzekerde bestuurder. Allianz heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Naar aanleiding van het ongeval zijn een vijftal expertises verricht, waarbij partijen steeds overeenstemming hebben bereikt over de te benoemen deskundige(n). Het verzoek strekt er in de kern toe dat Allianz wordt veroordeeld tot betaling van de schade zoals die is vastgesteld in de (als laatst verrichte) rekenkundige expertise. Het verzoek wordt afgewezen. Anders dan...Lees meer

VR 2019/140 Letselschadezaak tegen verzekeraar; verzoeken gelaedeerdegeen fraude en verwijdering fraudemelding registers niet-ontvankelijk; materiële en immateriële schadevergoeding; kosten rechtsbijstand.

In 2011 is verzoeker betrokken geraakt bij een ongeval. Toen hij op zijn brommer reed, is hij aangereden door een automobilist die uit een oprit kwam. De auto was verzekerd bij ASR. ASR heeft aansprakelijkheid erkend. Verzoeker heeft door het ongeval een beenbreuk opgelopen, waardoor blijvend beenlengteverschil is ontstaan. Verzoeker verzoekt dat de rechtbank (i) voor recht verklaart dat geen sprake is van door verzoeker jegens ASR gepleegde fraude en dat (ii) zij beslist dat ASR, indien zij melding van fraude heeft gedaan dan wel verzoeker heeft geregistreerd in haar eigen...Lees meer

VR 2019/141 Ongeluk tijdens bedrijfsfeest.

Verzoeker is op 1 januari 2009 in dienst getreden van Ziggo. Op vrijdagavond 20 september 2013 heeft verzoeker het jubileumfeest van Ziggo bezocht met zijn eigen auto. Omdat de bij de evenementenlocatie behorende verharde parkeerplaats (voor de ingang) onvoldoende ruimte bood, heeft verzoeker zijn auto geparkeerd op een daarachter gelegen onverhard terrein. Het was op dat moment nog licht buiten. Na afloop van het feest is hij ongeveer twintig meter voor de auto gestruikeld en ten val gekomen. Daarbij is zijn hand diep opengereten door een stuk glas dat daar op de grond lag. Een slagaderlijke...Lees meer

Pagina's