Verkeersrecht 2019-6

Datum uitgave: 
juni, 2019

VR 2019/103 Verkeersongeval: omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en shockschade.

In het tussenvonnis is onder meer overwogen dat de overtreding van art. 5 lid 2 Landsverordening Wegverkeer ertoe leidt dat ingevolge de zogenaamde 'omkeringsregel' tot op tegenbewijs moet worden uitgegaan van het bestaan van het voor aansprakelijkheid vereiste causaal verband tussen het onrechtmatig handelen - het rijden onder invloed - en het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade. Het is dan aan appellant en aan New India om te stellen, en bij betwisting aannemelijk te maken, dat het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade er ook zonder het onrechtmatig handelen van appellant...Lees meer

VR 2019/104 Postwhiplashsyndroom na verkeersongeval in 1999; schadebegroting; onrechtmatige schadeafhandeling; immateriële schadevergoeding.

In 1999 heeft een verzekerde van Aegon de auto waarin appellant en zijn echtgenote zaten van achteren aangereden. In 2002 heeft appellant (na toename van zijn klachten) Aegon aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval. Ten tijde van het ongeval was appellant werkzaam op de boerderij van zijn ouders. In 2003 heeft appellant een deel van de boerderij overgenomen en is deze onderneming ingebracht in een vof, waarvan zijn echtgenote medevennoot is geworden. In 2004 is de opzet van het boerderijbedrijf gewijzigd, zodat (meer) machinaal...Lees meer

VR 2019/105 Verkeersongeval; whiplashachtige klachten; verlies verdienvermogen, medische kosten, smartengeld en kosten NRL-rapport toegewezen.

In 2003 is X met zijn auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Toen hij met zijn auto voor een rood verkeerslicht stond te wachten, is een verzekerde van London achterop de auto van X gereden. Ten tijde van het ongeval was X een succesvol ondernemer op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Na het ongeval heeft hij verschillende whiplashachtige klachten en psychische klachten ervaren. X is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden en de omzet van zijn onderneming is teruggelopen. Hij vordert onder meer London te veroordelen tot betaling van de schade wegens verlies...Lees meer

VR 2019/106 Letselschade; sport en spel; botsing tussen rallyauto's tijdens rallyclinic; autobestuurders, WAM-verzekeraar en organisator aansprakelijk.

Riwax is sponsor van een stichting die is opgericht ter exploitatie van een rallyauto ten behoeve van de personen A en B. A is tevens bestuurder van de stichting. De stichting heeft Riwax uitgenodigd voor een zogenoemde rallyclinic die zij samen met bedrijf F op 25 oktober 2013 organiseerde op een voormalig militair vliegterrein in het Duitse Niederrhein. D, een vertegenwoordiger van Riwax, heeft aan deze clinic deelgenomen. Voor de uitvoering van de clinic werd gebruik gemaakt van speciale rallyauto's van F die niet op kenteken stonden en niet waren verzekerd. E nam eveneens deel aan de...Lees meer

VR 2019/107 Bezoekster sportschool valt over plateauverhoging; sportschool aansprakelijk.

Verzoekster heeft op 18 november 2015 sportschool Fit for free bezocht. Zij had geen lidmaatschap bij deze sportschool. Zij wilde haar zoon, die aan het sporten was bij Fit for free, gedag zeggen en heeft zich gemeld bij de receptie. Een medewerker van de sportschool heeft verzoekster toegang tot de fitnessruimte verschaft. De fitnessruimte is verdeeld over drie verhoogde plateaus waarop de fitnessapparaten staan met daartussen een looppad. De plateaus zijn 8,9 centimeter hoog en bedekt met zwarte vloerbedekking met oranje spikkels. Het looppad is bedekt met donkergrijze vloerbedekking...Lees meer

Pagina's