Verkeersrecht 2019-3

Datum uitgave: 
maart, 2019

VR 2019/25 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Epileptisch insult?

Uit het geneeskundig onderzoeksrapport van (...), neuroloog, d.d. (...), blijkt dat bij onderzoek geen functiestoornissen bij verdachte zijn vastgesteld. De neuroloog acht een epileptisch insult onvoldoende aangetoond. Een epileptisch insult is overigens niet uit te sluiten en er zijn een aantal predisponerende factoren, doch deze factoren worden afgeleid uit de omstandigheden waaronder het ongeval is begaan en zijn niet aan de hand van een medische diagnose vastgesteld. Voorts heeft verdachte ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij normaal functioneert in het dagelijks leven,...Lees meer

VR 2019/26 Dood door schuld. Roekeloosheid? Strafmaat.

De verdachte heeft op 13 september 2015, in de nacht van zaterdag op zondag, in het donker en onder invloed van alcohol, over een afstand van meer dan een kilometer, gereden over de Oosteinderweg in de richting van het centrum van Aalsmeer, met een snelheid die ver boven de ter plaatse toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur lag. Daarbij is hij tegen hem tegemoetkomende fietsers gebotst. Ten gevolge van die botsing is één fietser gedood, een andere fietser is zwaar lichamelijk letsel toegebracht. De Oosteinderweg is een smalle weg binnen de bebouwde kom van Aalsmeer, met een...Lees meer

VR 2019/27 Dood door schuld. Roekeloosheid?

De verdachte bestuurde een verreiker en botste daarmee op twee voor hem rijdende fietsers waardoor één van die fietsers kwam te overlijden. Op de verreiker waren balen met hooi geladen op zodanige wijze dat de verdachte geen zicht had op de weg voor hem. Geen roekeloosheid omdat de onderhavige situatie zich niet op één lijn laat stellen met de situaties waarin in de jurisprudentie van de Hoge Raad roekeloosheid is aangenomen. Bovendien kan niet worden vastgesteld dat verdachte in die mate onverschillig is geweest ten aanzien van de gevolgen van zijn rijgedrag, dat gezegd kan worden dat hij...Lees meer

VR 2019/28 Rijden onder invloed. Ademanalyse-apparaat. Tijdsinstelling.

Onder de strikte waarborgen bij de ademanalyse moeten waarborgen worden verstaan die ertoe strekken de betrouwbaarheid (en juistheid) van het onderzoeksresultaat te verzekeren. In hetgeen is vastgesteld - namelijk dat het apparaat, zoals ook door de bedienaar onderkend, nog niet aan de (niet zo lang daarvoor ingegane) zomertijd was aangepast - ziet het hof echter geen enkele reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de werking van het ademanalyseapparaat en evenmin aan de juistheid van het onderzoeksresultaat.Lees meer

VR 2019/29 Rijden onder invloed. Bloedonderzoek. Waarmerking, verpakking, verzegeling.

Het onderzoek naar het bloedalcoholgehalte is door de wetgever omringd met een aantal strikte waarborgen. Deze waarborgen hebben ten doel, zoveel als mogelijk is, fouten en onvolmaaktheden die ten nadele van de verdachte strekken uit te schakelen. De maatregelen die erop toezien dat het bloed dat wordt onderzocht ook het bloed van verdachte is, behoren tot die waarborgen. Indien dergelijke maatregelen niet strikt worden nageleefd, levert dat de kans op - hoe klein ook - dat de identiteit van de verdachte en het opgestuurde bloed minder vaststaan dan wanneer de maatregel wel strikt wordt...Lees meer

Pagina's