Verkeersrecht 2018-12

Datum uitgave: 
december, 2018

VR 2018/182 Vasthouden telefoon. Tesla Autopilot.

Zelfs indien de auto op de autopilot rijdt, is er een bestuurder noodzakelijk, een persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, iemand die kan ingrijpen bij noodsituaties, iemand die verantwoordelijk is voor wat de auto doet. Dat betekent dat betrokkene nog steeds moet worden aangemerkt als bestuurder. De betrokkene heeft de gedraging "als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden" dus verricht, ook al reed de auto op de autopilot.Lees meer

VR 2018/183 Deelgeschil; gebrekkige opstal.

Verzoekster heeft tijdens een wandeling over een verhard pad op het terrein van Sint Maartenskliniek haar hoofd gestoten tegen een uithangend zonnescherm. Zij heeft daarbij letsel opgelopen. In deze procedure staat de vraag centraal of Sint Maartenskliniek aansprakelijk is voor de door verzoekster geleden schade. Niet in geschil is dat het pad en het zonnescherm opstallen zijn in de zin van art. 6:174 BW en dat Sint Maartenskliniek daarvan de bezitter is. Sint Maartenskliniek is risico-aansprakelijk indien deze opstallen gebrekkig zijn. Of dat het geval is, moet worden...Lees meer

Pagina's