Verkeersrecht 2018-12

Datum uitgave: 
december, 2018

VR 2018/172 Ademonderzoek. Tegenonderzoek. Mededeling.

De verplichting om de verdachte op zijn recht op tegenonderzoek te wijzen is opgenomen om de verdachte in staat te stellen tijdig zijn verdediging tegen het resultaat van het ademonderzoek voor te bereiden. Dat kan met het oog op de betrouwbaarheid van de gemeten resultaten op geen ander moment dan direct na het uitvoeren van het ademonderzoek. Daarom raakt de verplichting tot mededeling van dat recht naar het oordeel van het hof direct aan de juistheid en betrouwbaarheid van het onderzoek. Gelet hierop moet deze verplichting worden gerekend tot de strikte waarborgen waarmee het onderzoek als...Lees meer

VR 2018/173 Rijden onder invloed. Bloedproef. Mededeling resultaat. Vormverzuim.

Mededeling resultaat bloedproef zeven dagen te laat. Tegenonderzoek is mogelijk gebleven, en in zoverre is de juistheid van het resultaat van het onderzoek toetsbaar gebleven. Derhalve geen bewijsuitsluiting resultaat bloedproef. Lees meer

VR 2018/174 Dood door schuld. Fietser. Smartphone.

Verdachte heeft zich tijdens het fietsen op de (fietsstrook van de) Arnhemsestraatweg in Velp, naar algemeen bekend een drukke verkeersweg, langere tijd laten afleiden door haar mobiele telefoon, waardoor zij de voetgangster vóór haar op de fietsstrook niet heeft gezien, haar snelheid onvoldoende heeft gematigd en onvoldoende afstand heeft gehouden. Door zich aldus te gedragen, heeft verdachte zich in een situatie gebracht waar een ongeval, zoals dat heeft plaatsgevonden, voorzienbaar was. Het gedrag van verdachte is dan ook verwijtbaar omdat de verkeersfout vermijdbaar was. Verdachte had als...Lees meer

VR 2018/175 Dood door schuld. Whatsapp-bericht sturen. Gebruik smartphone.

Verdachte heeft direct voorafgaand aan het ongeval aanzienlijk harder gereden dan toegestaan en was bezig een app-bericht te sturen. De verdachte heeft aldus zeer onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam gereden. Het ongeval is dan ook aan verdachtes schuld te wijten. Roekeloos verkeersgedrag is niet ten laste gelegd. Verdachte is echter ernstig tekort geschoten in de zorgvuldigheid die van hem als bestuurder mocht worden verwacht.Lees meer

VR 2018/176 Dood door schuld. Alcoholgebruik.

De verdachte is, na het drinken van een flinke hoeveelheid alcohol, met een vriend in zijn auto gestapt en gaan rijden. Onderweg heeft de verdachte een ongeval veroorzaakt. Hij heeft te hard gereden en is de macht over het stuur verloren, waardoor de auto via de berm over een sloot is gevlogen en tegen de slootkant is gebotst, als gevolg waarvan zijn vriend is overleden. Volgt oplegging van een taakstraf van 180 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden. Lees meer

Pagina's