Verkeersrecht 2017-10

Datum uitgave: 
oktober, 2017

VR 2017/130 Prejudiciële procedure; uitleg verordeningen Rome-I en Rome-II; regres tussen (WAM-)verzekeraars.

In een tweetal gevallen heeft een vrachtwagencombinatie die naar Litouws recht is verzekerd in Duitsland schade veroorzaakt. De verzekeraar van de trekker heeft in beide gevallen de schade vergoed en wil regres nemen op de verzekeraar van de aanhanger. De rechter in Litouwen heeft prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van respectievelijk Richtlijn 2009/103/EG en de verordeningen Rome-I en Rome-II. De vraag is derhalve op welke wijze moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is op de regresvordering van deze verzekeraar. Het Hof stelt voorop dat Rome-I en Rome-II in beginsel...Lees meer

VR 2017/131 Verkeersongeval; vervulling voorbehoud; verjaring; bewijs; uitleg dictum.

In 1980 is verweerder betrokken geweest bij een verkeersongeval in Duitsland, waarbij hij letsel aan zijn rechterknie heeft opgelopen. De Duitse verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars (NBM) heeft de schaderegeling op zich genomen, vertegenwoordigd door Van Ameyde. In 1985 is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin een voorbehoud is opgenomen voor schade die voortvloeit uit een belangrijke (medische) verandering ten opzichte van een rapport uit 1982. Dit rapport is vervolgens grotendeels verloren gegaan. Vanaf 2007 meldt...Lees meer

VR 2017/132 Begroting schade; bewijs van bestaan en omvang schade; pre-existentie.

Eiser is in 1989 betrokken geweest bij een ongeval en lijdt sindsdien aan whiplash-gerelateerde klachten. Voorafgaand aan het ongeval had hij een diploma behaald aan de Swiss School of Milling (SMS, een internationaal gerenommeerd opleidingsinstituut) en had hij de watermolen van zijn vader overgenomen. Na het ongeval hebben twee bedrijfseconomen geconcludeerd dat de financiële opbrengsten van de molen gering zijn en dat de mogelijkheden om de molen wél rendabel te exploiteren ook in de situatie zonder ongeval waarschijnlijk nihil zouden zijn geweest. Voorts heeft een neuropsycholoog onder...Lees meer

VR 2017/133 Verkeersongeval; verhaal van eigenaar auto op bestuurder; causaal verband.

France Limousin Nederland BV (FLN) was eigenaar van een Lexus die bij de vader van gedaagde in gebruik was. In 2013 was gedaagde als bestuurder van de Lexus betrokken bij een ongeval met een Volkswagen. Uit het proces-verbaal van de politie blijkt met betrekking tot dit ongeval onder meer dat (1) de Lexus op een voorrangsweg reed en ten onrechte geen voorrang kreeg van de Volkswagen; (2) de botssnelheid van de Lexus tussen de 120 en 150 km/u lag, terwijl de maximale toegestane snelheid ter plaatse 80 km/u was; (3) het alcoholpromillage in het bloed van gedaagde ten tijde van het ongeval...Lees meer

VR 2017/134 Ongeval tussen motor en brandweerauto; geen aansprakelijkheid.

Eiser reed op een motor een met verkeerslichten beveiligde kruising op. Daar werd hij aan zijn rechterzijde geconfronteerd met een brandweerauto die met zwaailicht en sirene door rood licht reed. Eiser moest daarbij hard remmen, kwam ten val en liep letsel op. Hij stelt de brandweer aansprakelijk voor zijn schade. De rechtbank wijst zijn vorderingen af. De rechtbank overweegt daarbij allereerst dat de brandweerauto, aangezien deze gebruikmaakte van zowel zwaailicht als sirene, een voorrangsvoertuig was. Eiser had de brandweerauto dan ook voor moeten laten gaan (art. 50 RVV). De rechtbank...Lees meer

Pagina's