Verkeersrecht 2012-3

Datum uitgave: 
maart, 2012

VR 2012/31 Geleend paard bij carnavalsoptocht. Vriendendienst. Geen billijkheidscorrectie.

Eigenaar van twee trekpaarden leent deze om niet uit om de intochtwagen van Prins Carnaval te trekken. De twee paarden worden aan weerskanten lopend begeleid. Door het plotseling tussen de benen waaien van een paraplu schrikt het ene paard en stapt op enig moment met het been op de voet van het slachtoffer. Ook rijdt het wiel van de carnavalswagen over zijn voet heen. De voet moet deels worden geamputeerd.Lees meer

VR 2012/32 RSI, werkgevers- aansprakelijkheid.

RSI is een multicausale ziekte waarbij twijfel over de relatie tussen de gezondheidsklachten en de verrichte arbeid (beeldschermwerk) niet altijd voldoende kan worden weggenomen, tenzij vast komt te staan dat beeldschermwerkzaamheden verricht moesten worden op een wijze die strijdig was met de geldende wet- en regelgeving en de gestelde gezondheidsklachten daardoor kunnen zijn veroorzaakt. In dat kader had werkgever reeds voor het moment dat werkneemster uitviel wegens RSI-klachten de verplichting om de inrichting van de arbeidsplaatsen op ergonomisch verantwoorde wijze aan de...Lees meer

VR 2012/33 Roeiongeval. Art. 6:162 naast art. 8:1005. Geen sport- en spelsituatie. Smartengeld.

Aanvaring tussen een “acht” en een skiff. Geen exclusieve toepassing van art. 8:1005 BW, nu de wet dit niet met zoveel woorden bepaalt. Aansprakelijkheid van de eigenaar van de boot kan bestaan naast die van de stuurman van de acht.Lees meer

VR 2012/34 Oogletsel, verjaring, predispositie.

Parkeerwachter die zojuist bekeuring heeft uitgedeeld, wordt door de bekeurde persoon ernstig oogletsel toegebracht, met blijvend verlies van het gezichtsvermogen aan zijn linkeroog. Het letsel is verergerd door bij het slachtoffer reeds bestaande netvliesdegeneraties. De schade wordt door werkgever vergoed. Werkgever wenst de schade te verhalen op de dader. Dader beroept zich op verjaring ex art. 3:310 BW. De gemeente stelt dat de parkeercontroleur pas op 3 april 2003, de datum van de openbare strafzitting, bekend is geworden met de aansprakelijke persoon. De rechtbank verwerpt het...Lees meer

VR 2012/35 Groepsaansprakelijkheid bij regres. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Twee gedaagden beschadigen boot (motorcruiser) door er een poederblusser op leeg te spuiten. Verzekeraar van de boot neemt verhaal op gedaagden en beroept zich op art. 6:166 BW.Lees meer

Pagina's