Weitering, M.

Functie: 
Docent bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.