Jong, de F.

Functie: 
Hoogleraar strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) van de Universiteit Utrecht.