Columns

Kinderzitjes en autogordels

Vooraf
Het leven wordt steeds ingewikkelder. Zo’n 30 à 40 jaar geleden kropen de kinderen op de achterbank of in de ‘kattebak’ van de Kever en rijden maar. Dat zwabberde vooral bij harde wind heerlijk over de weg. Vanaf het einde van de zeventiger jaren kwamen de eerste kinderzitjes in zwang, kuipjes die je met riemen bevestigde aan de achterbank waarin peuters werden vastgesnoerd. Dat gaf vaak een snerpend gejengel, dat vader of moeder belette de aandacht bij het verkeer te houden. Baby’s werden in een soort draagbedje los op de achterbank of zelfs in de open kofferruimte (nog net niet de kofferbak) gezet. Inmiddels rukte de Europese en nationale regelgeving op, die de passieve veiligheid van vervoermiddel en passagiers moest afdwingen...

Wegcategorisering en/of de Groene Loper

Reactie op ETW’s, SW’s en de Groene Loper (november 2005)

De uitnodiging van de redactie van Verkeersrecht in nummer 11 van dit jaar is te aanlokkelijk om te laten lopen. Omdat over met name de dubbele doorgetrokken streep wel iets meer te zeggen valt.

Nog meer dwaalwegen in het verkeersprocesrecht

In 1988 verscheen in Verkeersrecht een artikel over de dwaalwegen in het verkeersprocesrecht. Aanleiding waren de wetsontwerpen fiscalisering parkeerboetes en het wetsontwerp administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, elk met hun eigen procesgang. De conclusie was toen dat deze voorstellen zouden leiden tot een voor de burger onoverzichtelijk  en ontoegankelijk procesrecht.

ETW's, GOW's, SW's en de Groene Loper

De visie ‘Duurzaam Veilig’ die in 1992 is geïntroduceerd, heeft veel gepraat en geschrijf opgeleverd over allerlei aspecten van verkeersveiligheid, onder meer met betrekking tot het uiterlijk van de weg en het probleem hoe en in welke mate daardoor het gedrag van weggebruikers wordt beïnvloed. In 1995 publiceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de notitie ‘Voorkomen blijft beter ...; mogelijkheden voor een verkeersveilige ruimtelijke ordening’. Daarin wordt gepleit voor een gestructureerde aanpak van bepaalde aspecten van verkeersveiligheid bij (de aanleg en inrichting van) wegen.

Gedragscode personenschade

Zomaar wat gedachten ...
Vanaf de Romeinse tijd bestaat bij het grote publiek afkeer tegen de ondoorzichtige wijze waarop de advocaat zijn werk pleegt uit te voeren. En werkelijk, die kritiek is niet zonder grond. Gezeteld op een toren van (door Kluwer) uitgegeven wetboeken en vakbladen beschouwd de advocaat de wereld en denkt dat deze (voor hem) goed is.
Nee, en al heb ik met deze inleiding de schijn tegen, dit wordt geen stukje waarin de advocatuur er weer eens goed van langs krijgt; geen stukje waarin de advocatuur wordt neergezet als enkel zakkenvullende golfbaanbetreders.

Pagina's