Columns

Tamtam over de TomTom

Eind januari verschenen er berichten in de krant dat  de Zwitserse politie jacht maakt op bezitters van een TomTom die waarschuwt voor flitspalen. Ditmaal bleek het geen loos sensatiealarm te zijn. Volgens art. 57b van de Zwitserse Strassenverkehrsgesetz (SVG) is het inderdaad strafbaar om een “GPS-Navigationsgeräte mit Radarfunction” in het verkeer te brengen, in te bouwen, in of aan de auto te hebben of anderszins te gebruiken. De bezitter riskeert een hoge boete, inbeslagname en vernietiging van de TomTom.

Inhouding aangescherpt

Voor de derde keer in korte tijd wordt in de kolommen van dit tijdschrift de aandacht gevestigd op het wetsvoorstel ‘Invoering van een puntenstelsel rijbewijzen’ (TK 2005-2006, 30 324). Eerder is Vellinga in de novemberaflevering van 2006 ingegaan op het wetsvoorstel zoals dat oorspronkelijk bij de Tweede Kamer is ingediend (VR 2006, p. 322-325).

Winterbanden

Het is maar weinig automobilisten ontgaan dat Duitsland sinds 1 mei j.l. rijden met winterbanden verlangt als de weersomstandigheden dat eisen. Eigenlijk speelde dat al vorig jaar toen de nieuwe regeling werd aangekondigd. Onder meer de ANWB wordt overspoeld met vragen hierover. Veel Nederlandse automobilisten hebben bezwaar, omdat winterbanden al gauw 500,- euro kosten en veel bergruimte vragen. Inmiddels is de commercie erop gedoken met verhuur van winterbanden en opslagplaatsen.

De BEM-clausule in de praktijk

Ouders hebben een machtiging van de kantonrechter nodig voor het starten van een procedure tot vergoeding van door de minderjarige geleden en te lijden schade (en voor het instellen van rechtsmiddelen). Een dergelijke machtiging is niet vereist voor het aansprakelijk stellen buiten rechte. Daarnaast hebben zij een machtiging van de kantonrechter nodig voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst die een schadevergoeding ten behoeve van de minderjarige tot onderwerp heeft.

Risicoaansprakelijkheid voor ouders van oudere minderjarigen?

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van ouders voor schade die hun kinderen toebrengen aan derden door ongelukken, baldadigheid, vandalisme en criminaliteit? Houdt deze verantwoordelijkheid vrijwel op als het kind 14 jaar is geworden, of moet de ouder deze verantwoordelijkheid volledig blijven voelen totdat het kind meerderjarig is?

Deze vragen zijn (weer) actueel door een initiatief wetsvoorstel dat het Tweede Kamerlid Coskun Çörüz in april indiende.

Pagina's