Columns

De BEM-clausule in de praktijk

Ouders hebben een machtiging van de kantonrechter nodig voor het starten van een procedure tot vergoeding van door de minderjarige geleden en te lijden schade (en voor het instellen van rechtsmiddelen). Een dergelijke machtiging is niet vereist voor het aansprakelijk stellen buiten rechte. Daarnaast hebben zij een machtiging van de kantonrechter nodig voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst die een schadevergoeding ten behoeve van de minderjarige tot onderwerp heeft.

Risicoaansprakelijkheid voor ouders van oudere minderjarigen?

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van ouders voor schade die hun kinderen toebrengen aan derden door ongelukken, baldadigheid, vandalisme en criminaliteit? Houdt deze verantwoordelijkheid vrijwel op als het kind 14 jaar is geworden, of moet de ouder deze verantwoordelijkheid volledig blijven voelen totdat het kind meerderjarig is?

Deze vragen zijn (weer) actueel door een initiatief wetsvoorstel dat het Tweede Kamerlid Coskun Çörüz in april indiende.

Kinderzitjes en autogordels

Vooraf
Het leven wordt steeds ingewikkelder. Zo’n 30 à 40 jaar geleden kropen de kinderen op de achterbank of in de ‘kattebak’ van de Kever en rijden maar. Dat zwabberde vooral bij harde wind heerlijk over de weg. Vanaf het einde van de zeventiger jaren kwamen de eerste kinderzitjes in zwang, kuipjes die je met riemen bevestigde aan de achterbank waarin peuters werden vastgesnoerd. Dat gaf vaak een snerpend gejengel, dat vader of moeder belette de aandacht bij het verkeer te houden. Baby’s werden in een soort draagbedje los op de achterbank of zelfs in de open kofferruimte (nog net niet de kofferbak) gezet. Inmiddels rukte de Europese en nationale regelgeving op, die de passieve veiligheid van vervoermiddel en passagiers moest afdwingen...

Wegcategorisering en/of de Groene Loper

Reactie op ETW’s, SW’s en de Groene Loper (november 2005)

De uitnodiging van de redactie van Verkeersrecht in nummer 11 van dit jaar is te aanlokkelijk om te laten lopen. Omdat over met name de dubbele doorgetrokken streep wel iets meer te zeggen valt.

Nog meer dwaalwegen in het verkeersprocesrecht

In 1988 verscheen in Verkeersrecht een artikel over de dwaalwegen in het verkeersprocesrecht. Aanleiding waren de wetsontwerpen fiscalisering parkeerboetes en het wetsontwerp administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, elk met hun eigen procesgang. De conclusie was toen dat deze voorstellen zouden leiden tot een voor de burger onoverzichtelijk  en ontoegankelijk procesrecht.

Pagina's