Columns

Inhouding aangescherpt

Voor de derde keer in korte tijd wordt in de kolommen van dit tijdschrift de aandacht gevestigd op het wetsvoorstel ‘Invoering van een puntenstelsel rijbewijzen’ (TK 2005-2006, 30 324). Eerder is Vellinga in de novemberaflevering van 2006 ingegaan op het wetsvoorstel zoals dat oorspronkelijk bij de Tweede Kamer is ingediend (VR 2006, p. 322-325).

Winterbanden

Het is maar weinig automobilisten ontgaan dat Duitsland sinds 1 mei j.l. rijden met winterbanden verlangt als de weersomstandigheden dat eisen. Eigenlijk speelde dat al vorig jaar toen de nieuwe regeling werd aangekondigd. Onder meer de ANWB wordt overspoeld met vragen hierover. Veel Nederlandse automobilisten hebben bezwaar, omdat winterbanden al gauw 500,- euro kosten en veel bergruimte vragen. Inmiddels is de commercie erop gedoken met verhuur van winterbanden en opslagplaatsen.

De BEM-clausule in de praktijk

Ouders hebben een machtiging van de kantonrechter nodig voor het starten van een procedure tot vergoeding van door de minderjarige geleden en te lijden schade (en voor het instellen van rechtsmiddelen). Een dergelijke machtiging is niet vereist voor het aansprakelijk stellen buiten rechte. Daarnaast hebben zij een machtiging van de kantonrechter nodig voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst die een schadevergoeding ten behoeve van de minderjarige tot onderwerp heeft.

Risicoaansprakelijkheid voor ouders van oudere minderjarigen?

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van ouders voor schade die hun kinderen toebrengen aan derden door ongelukken, baldadigheid, vandalisme en criminaliteit? Houdt deze verantwoordelijkheid vrijwel op als het kind 14 jaar is geworden, of moet de ouder deze verantwoordelijkheid volledig blijven voelen totdat het kind meerderjarig is?

Deze vragen zijn (weer) actueel door een initiatief wetsvoorstel dat het Tweede Kamerlid Coskun Çörüz in april indiende.

Kinderzitjes en autogordels

Vooraf
Het leven wordt steeds ingewikkelder. Zo’n 30 à 40 jaar geleden kropen de kinderen op de achterbank of in de ‘kattebak’ van de Kever en rijden maar. Dat zwabberde vooral bij harde wind heerlijk over de weg. Vanaf het einde van de zeventiger jaren kwamen de eerste kinderzitjes in zwang, kuipjes die je met riemen bevestigde aan de achterbank waarin peuters werden vastgesnoerd. Dat gaf vaak een snerpend gejengel, dat vader of moeder belette de aandacht bij het verkeer te houden. Baby’s werden in een soort draagbedje los op de achterbank of zelfs in de open kofferruimte (nog net niet de kofferbak) gezet. Inmiddels rukte de Europese en nationale regelgeving op, die de passieve veiligheid van vervoermiddel en passagiers moest afdwingen...

Pagina's