Columns

De efficiënte overheid: over de vruchteloze zoektocht naar een proces-verbaal

Sinds jaar en dag bestaat één centraal punt waar partijen die bij een verkeersongeval een kopie kunnen opvragen van het door de politie opgemaakte proces verbaal, de stichting Processen Verbaal te Zoetermeer (hierna: de stichting PV). Dit centrale punt is ingesteld met de gedachte dat het goedkoper en efficiënter is wanneer partijen zich niet en masse storten op de verbalisant die het proces verbaal heeft gemaakt, maar zich tot één loket kunnen wenden.

Bevoegdheid KIFID in aansprakelijkheidszaken

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) is volgens de website (www.kifid.nl) het “onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners”. Consumenten en financiële dienstverleners kunnen sinds 1 april 2007 bij het Kifid terecht voor bemiddeling bij geschillen. Financiële dienstverleners (banken, verzekeraars en intermediairs) zijn verplicht zich aan te sluiten bij het Kifid. De leden zijn opgenomen in een openbaar register dat is te raadplegen op de website van het Kifid.

De barmhartige automobilist

Het zal je maar gebeuren. U bent getuige van een verkeersongeval. Een wel heel onhandig manoeuvrerende automobilist rijdt maar liefst tweemaal dezelfde fietser aan. U biedt de fietser aan om even tot rust te komen in uw auto. Tegen de later arriverende hulpdiensten klaagt de fietser over pijn in de nek. De brandweer zaagt vervolgens, conform het protocol bij vermoedelijk nekletsel, het dak van uw auto. Later blijkt de fietser alleen een gebroken enkel te hebben. Saillant detail: de auto heeft u geleend van een goede kennis.

Aansprakelijkheid versus veiligheid

De heer O.F. Bleeker te Alphen aan den Rijn stuurde de ANWB een brief over een probleem dat waarschijnlijk niet alleen bij hém bezorgdheid en ergernis oproept. Het betreft bovendien een kwestie die het waard is om aan de lezers van Verkeersrecht voorgelegd te worden. Hieronder volgt de brief in verkorte vorm. De redactie ziet reacties gaarne tegemoet.

Juridische nasleep voor bestuurders na 'Apeldoorn' onwaarschijnlijk

Op 13 mei jl. verscheen in de Staatscourant een artikel waarin werd betoogd dat het heel goed kan zijn dat de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn voor overheidsbestuurders een juridische nasleep krijgt. In dat artikel werd ondergetekende opgevoerd als deskundige, waardoor de indruk werd gewekt dat hij daaraan persoonlijk medewerking had verleend. Dit was niet het geval. De betrokken journalist heeft hem niet gesproken noch geprobeerd contact met hem te leggen.
Volgens ondergetekende is een juridische nasleep voor overheidsbestuurders na ‘Apeldoorn’ juist onwaarschijnlijk.

Pagina's