Columns

Let op: een geldvordering kost geld.

Over incassokosten, kosten van rechtsbijstand, buitengerechtelijke kosten, kosten van ‘voorwerk’, proceskosten, liquidatietarief en wat dies meer zij...

De werknemer en de onverzekerde bedrijfsauto. Wie helpt hem uit de penarie?

De crisis heeft in ondernemersland al vele slachtoffers gemaakt. Het neveneffect daarvan is dat daardoor ook leemtes in onze wetgeving aan het licht worden gebracht, die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Een voorbeeld daarvan is de volgende casus: Een werknemer die ter uitvoering van zijn werkzaamheden rondrijdt in een bedrijfsauto van de zaak, veroorzaakt een verkeersongeval. Achteraf blijkt dat de auto onverzekerd was, dus het slachtoffer zoekt verhaal op het Waarborgfonds (artikel 25 lid 1 WAM).

Het Volk en het Recht

Het populisme dat de laatste jaren door ons deel van de wereld trekt neemt ook de rechtspraak onder vuur. Steeds openlijker wordt de vraag gesteld of de rechtspraak zich niet meer gelegen zou moeten laten liggen aan heersende politieke stromingen. Er gaat bijna geen dag meer voorbij zonder kritiek op de rechter. Voor zover het gaat om de straffen die strafrechters opleggen is dat misschien al een oud verhaal, zij het dat de vaak opdringerige belangstelling van de media lijkt toe te nemen 1).

De efficiënte overheid: over de vruchteloze zoektocht naar een proces-verbaal

Sinds jaar en dag bestaat één centraal punt waar partijen die bij een verkeersongeval een kopie kunnen opvragen van het door de politie opgemaakte proces verbaal, de stichting Processen Verbaal te Zoetermeer (hierna: de stichting PV). Dit centrale punt is ingesteld met de gedachte dat het goedkoper en efficiënter is wanneer partijen zich niet en masse storten op de verbalisant die het proces verbaal heeft gemaakt, maar zich tot één loket kunnen wenden.

Bevoegdheid KIFID in aansprakelijkheidszaken

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) is volgens de website (www.kifid.nl) het “onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners”. Consumenten en financiële dienstverleners kunnen sinds 1 april 2007 bij het Kifid terecht voor bemiddeling bij geschillen. Financiële dienstverleners (banken, verzekeraars en intermediairs) zijn verplicht zich aan te sluiten bij het Kifid. De leden zijn opgenomen in een openbaar register dat is te raadplegen op de website van het Kifid.

Pagina's