Columns

De vaststelling van smartengeld

In de zomer van 2012 zal de 18e druk van het Smartengeldboek verschijnen, 53 jaar na de eerste in Verkeersrecht gepubliceerde lijst. Het bestaan van het boek is gedurende al die tijd hoog gewaardeerd. Aan de samenstelling worden dan ook kosten noch moeiten gespaard. Het is praktisch het enige kompas voor de begroting van smartengeld waarover de rechtspraktijk beschikt. Zowel aan de onderhandelingstafel als in de rechtspraak wordt het boek bij de hand gehouden.

Het belang van nabestaanden: evident en redelijk

De vreselijke gebeurtenis in winkelcentrum De Ridderhof te Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de rechtsorde ernstig geschokt en maakt opnieuw de vraag actueel welke mogelijkheden tot het verzachten van smart ons rechtssysteem voor nabestaanden te bieden heeft. Dat zijn er niet zoveel, omdat het wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade op 23 maart 2010 in de Eerste Kamer is gesneuveld.

Let op: een geldvordering kost geld.

Over incassokosten, kosten van rechtsbijstand, buitengerechtelijke kosten, kosten van ‘voorwerk’, proceskosten, liquidatietarief en wat dies meer zij...

De werknemer en de onverzekerde bedrijfsauto. Wie helpt hem uit de penarie?

De crisis heeft in ondernemersland al vele slachtoffers gemaakt. Het neveneffect daarvan is dat daardoor ook leemtes in onze wetgeving aan het licht worden gebracht, die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Een voorbeeld daarvan is de volgende casus: Een werknemer die ter uitvoering van zijn werkzaamheden rondrijdt in een bedrijfsauto van de zaak, veroorzaakt een verkeersongeval. Achteraf blijkt dat de auto onverzekerd was, dus het slachtoffer zoekt verhaal op het Waarborgfonds (artikel 25 lid 1 WAM).

Het Volk en het Recht

Het populisme dat de laatste jaren door ons deel van de wereld trekt neemt ook de rechtspraak onder vuur. Steeds openlijker wordt de vraag gesteld of de rechtspraak zich niet meer gelegen zou moeten laten liggen aan heersende politieke stromingen. Er gaat bijna geen dag meer voorbij zonder kritiek op de rechter. Voor zover het gaat om de straffen die strafrechters opleggen is dat misschien al een oud verhaal, zij het dat de vaak opdringerige belangstelling van de media lijkt toe te nemen 1).

Pagina's