Columns

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Ruim een maand geleden is de nieuwste editie van ‘Smartengeld’ uitgekomen. In zijn inleiding doet Hartlief een oproep om de behandeling en begroting van smartengeld op een hoger plan te tillen. Van Hoge Raad of wetgever valt niet veel te verwachten.

Smartengeld; een bespiegeling en een hernieuwde poging tot normering *

* Deze bijdrage is geschreven in oktober 2010.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugd, bij letselschade. Ook wel eens ietwat ordinair de smeerolie van het schaderegelen genoemd.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Namens de advocaten van mijn kantoor zend ik u hierbij onze bijdrage.

Verkeer en alcohol in Suriname

Afbeelding: 

Midden november mocht ik het genoegen hebben om voor een werkvakantie in Suriname te verblijven. Mijn echtgenote nam het deel ‘vakantie’ voor haar rekening, ik het deel ‘werk’. Dat werk bestond uit het geven van een cursus voor OM en ZM in Suriname over de alcoholwetgeving. De aanleiding voor de cursus was de inwerkingtreding van de naar Surinaamse maatstaven nieuwe wetgeving over de strafbaarheid van rijden onder invloed. Tot voor kort kende de Surinaamse Rijwet alleen maar het verbod dat in onze WVW 1994 is opgenomen in art.

De vaststelling van smartengeld

In de zomer van 2012 zal de 18e druk van het Smartengeldboek verschijnen, 53 jaar na de eerste in Verkeersrecht gepubliceerde lijst. Het bestaan van het boek is gedurende al die tijd hoog gewaardeerd. Aan de samenstelling worden dan ook kosten noch moeiten gespaard. Het is praktisch het enige kompas voor de begroting van smartengeld waarover de rechtspraktijk beschikt. Zowel aan de onderhandelingstafel als in de rechtspraak wordt het boek bij de hand gehouden.

Pagina's