Columns

Blijft procederen te omslachtig?

Afbeelding: 

Op 15 juni 2004 botsten op de Schiedamsedijk te Vlaardingen een vrachtauto die rechtsaf sloeg om de A4 op te rijden en een bus die rechts naast hem over de busbaan reed en rechtdoor reed (Google Earth: 51º54’32.05 N, 4º22’04.54 O; streetview geeft het prachtig weer: de vrachtauto is van Bruynzeel, en de bus is een bus, en als ze beide doorrijden…). Het verkeerslicht voor de vrachtautobestuurder was groen (zei hij) en de bus had wit licht (zei de chauffeur). De beide bestuurders hadden elkaar dus niet in de gaten – of dachten dat de ander nog wel zou (moeten) stoppen. Maar nee dus.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Ruim een maand geleden is de nieuwste editie van ‘Smartengeld’ uitgekomen. In zijn inleiding doet Hartlief een oproep om de behandeling en begroting van smartengeld op een hoger plan te tillen. Van Hoge Raad of wetgever valt niet veel te verwachten.

Smartengeld; een bespiegeling en een hernieuwde poging tot normering *

* Deze bijdrage is geschreven in oktober 2010.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugd, bij letselschade. Ook wel eens ietwat ordinair de smeerolie van het schaderegelen genoemd.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Namens de advocaten van mijn kantoor zend ik u hierbij onze bijdrage.

Verkeer en alcohol in Suriname

Afbeelding: 

Midden november mocht ik het genoegen hebben om voor een werkvakantie in Suriname te verblijven. Mijn echtgenote nam het deel ‘vakantie’ voor haar rekening, ik het deel ‘werk’. Dat werk bestond uit het geven van een cursus voor OM en ZM in Suriname over de alcoholwetgeving. De aanleiding voor de cursus was de inwerkingtreding van de naar Surinaamse maatstaven nieuwe wetgeving over de strafbaarheid van rijden onder invloed. Tot voor kort kende de Surinaamse Rijwet alleen maar het verbod dat in onze WVW 1994 is opgenomen in art.

Pagina's