Columns

Verkeersborden: de gehandicaptenparkeerplaats en het ‘beoogde verkeersgedrag’

Afbeelding: 

Langs de Nederlandse wegen staat heel wat merkwaardigs aan verkeersborden. Tot het ‘merkwaardig’ reken ik uiteenlopende fenomenen, zoals malle combinaties van borden, fantasieborden en overbodige borden. Voorbeelden van dit alles kunnen in ruime mate worden gevonden in de elektronische wolkenmassa. Met de bekende zoekmachines en de zoekterm ‘vreemde verkeersborden’ komen de nodige websites en blogs naar voren waarop plaatjes van opvallende borden zijn geplaatst. Een bekende grappige klassieker is bord F1 (inhaalverbod) met een onderbord met de tekst: ‘Geldt ook voor andere kleuren’.

Blijft procederen te omslachtig?

Afbeelding: 

Op 15 juni 2004 botsten op de Schiedamsedijk te Vlaardingen een vrachtauto die rechtsaf sloeg om de A4 op te rijden en een bus die rechts naast hem over de busbaan reed en rechtdoor reed (Google Earth: 51º54’32.05 N, 4º22’04.54 O; streetview geeft het prachtig weer: de vrachtauto is van Bruynzeel, en de bus is een bus, en als ze beide doorrijden…). Het verkeerslicht voor de vrachtautobestuurder was groen (zei hij) en de bus had wit licht (zei de chauffeur). De beide bestuurders hadden elkaar dus niet in de gaten – of dachten dat de ander nog wel zou (moeten) stoppen. Maar nee dus.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Ruim een maand geleden is de nieuwste editie van ‘Smartengeld’ uitgekomen. In zijn inleiding doet Hartlief een oproep om de behandeling en begroting van smartengeld op een hoger plan te tillen. Van Hoge Raad of wetgever valt niet veel te verwachten.

Smartengeld; een bespiegeling en een hernieuwde poging tot normering *

* Deze bijdrage is geschreven in oktober 2010.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugd, bij letselschade. Ook wel eens ietwat ordinair de smeerolie van het schaderegelen genoemd.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Namens de advocaten van mijn kantoor zend ik u hierbij onze bijdrage.

Pagina's