Columns

Smartengeld; een bespiegeling en een hernieuwde poging tot normering *

* Deze bijdrage is geschreven in oktober 2010.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugd, bij letselschade. Ook wel eens ietwat ordinair de smeerolie van het schaderegelen genoemd.

Smartengelddiscussie (ingezonden stuk)

Geachte redactie,

Namens de advocaten van mijn kantoor zend ik u hierbij onze bijdrage.

Verkeer en alcohol in Suriname

Afbeelding: 

Midden november mocht ik het genoegen hebben om voor een werkvakantie in Suriname te verblijven. Mijn echtgenote nam het deel ‘vakantie’ voor haar rekening, ik het deel ‘werk’. Dat werk bestond uit het geven van een cursus voor OM en ZM in Suriname over de alcoholwetgeving. De aanleiding voor de cursus was de inwerkingtreding van de naar Surinaamse maatstaven nieuwe wetgeving over de strafbaarheid van rijden onder invloed. Tot voor kort kende de Surinaamse Rijwet alleen maar het verbod dat in onze WVW 1994 is opgenomen in art.

De vaststelling van smartengeld

In de zomer van 2012 zal de 18e druk van het Smartengeldboek verschijnen, 53 jaar na de eerste in Verkeersrecht gepubliceerde lijst. Het bestaan van het boek is gedurende al die tijd hoog gewaardeerd. Aan de samenstelling worden dan ook kosten noch moeiten gespaard. Het is praktisch het enige kompas voor de begroting van smartengeld waarover de rechtspraktijk beschikt. Zowel aan de onderhandelingstafel als in de rechtspraak wordt het boek bij de hand gehouden.

Het belang van nabestaanden: evident en redelijk

De vreselijke gebeurtenis in winkelcentrum De Ridderhof te Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de rechtsorde ernstig geschokt en maakt opnieuw de vraag actueel welke mogelijkheden tot het verzachten van smart ons rechtssysteem voor nabestaanden te bieden heeft. Dat zijn er niet zoveel, omdat het wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade op 23 maart 2010 in de Eerste Kamer is gesneuveld.

Pagina's