Columns

Een vergeten jubileum: 50 jaar bromfietscontrole

Sommige verschijnselen verdienen een jubelfeest. Het vijftigjarig bestaan van Verkeersrecht in 2003 bijvoorbeeld. Dit feest van Abraham is de lezers van dit tijdschrift niet onopgemerkt gepasseerd. Op verschillende manieren is stilgestaan bij deze gebeurtenis, met als hoogtepunt het jubileumcongres in Den Haag op 31 oktober 2003 over affectieschade. In dit ‘herdenkingsgeweld’ heeft een minder indrukwekkend jubileumpje geen aandacht kunnen trekken.

Puntenrijbewijs

Onder de pakkende en meer omvattende titel “de rijbewijsrevolutie” wil minister Peijs een soort puntenrijbewijs, en wel in de vorm van een chipkaart waarop bij een verkeersdelict strafpunten kunnen worden bijgeschreven. Dat kan ertoe leiden dat de recidivist zijn rijbewijs kwijtraakt. Helaas kunnen alle, op kenteken bekeurde, overtredingen die onder de Wet Mulder vallen niet meetellen. Het gaat dus maar om een topje van de ijsberg. Voor onze oosterburen die ervaring met het systeem hebben, is het puntenrijbewijs een administratieve nachtmerrie geworden.

Acceptatieplicht voor de WAM-verzekeraar?

De forumredactie ontving de op deze pagina afgedrukte e-mail. De probleemstelling erin kan herleid worden tot bovenstaande vraag. Het antwoord is simpel: neen. In beginsel mag een verzekeraar “om haar moverende redenen” een verzekeringsaanvrage weigeren. Meestal wordt op het aanvraagformulier gevraagd naar het strafrechtelijk verleden. Beantwoordt de aanvrager die vraag met ja, dan is de kans groot dat hem de verzekering geweigerd wordt.

Uitritten

Onduidelijkheid over het begrip ‘uitrit/inrit’
Haaientanden lossen het probleem op

Het klinkt stellig ongeloofwaardig als ik moet vaststellen dat onze verkeerswetgever tot op de dag van vandaag heeft verzuimd op duidelijk wijze te omschrijven wat onder ‘uitrit/inrit’ moet worden verstaan (zie ook mijn ingezonden stuk in Verkeersrecht 2003, p. 10).

Pagina's