Columns

Acceptatieplicht voor de WAM-verzekeraar?

De forumredactie ontving de op deze pagina afgedrukte e-mail. De probleemstelling erin kan herleid worden tot bovenstaande vraag. Het antwoord is simpel: neen. In beginsel mag een verzekeraar “om haar moverende redenen” een verzekeringsaanvrage weigeren. Meestal wordt op het aanvraagformulier gevraagd naar het strafrechtelijk verleden. Beantwoordt de aanvrager die vraag met ja, dan is de kans groot dat hem de verzekering geweigerd wordt.

Uitritten

Onduidelijkheid over het begrip ‘uitrit/inrit’
Haaientanden lossen het probleem op

Het klinkt stellig ongeloofwaardig als ik moet vaststellen dat onze verkeerswetgever tot op de dag van vandaag heeft verzuimd op duidelijk wijze te omschrijven wat onder ‘uitrit/inrit’ moet worden verstaan (zie ook mijn ingezonden stuk in Verkeersrecht 2003, p. 10).

Pagina's