Columns

Nog eens de Rijbewijsevolutie: begeleid rijden van 17-jarigen

Het discussiestuk over het rijbewijs heeft intussen zijn tweede verjaardag achter de rug. Volgens de plannen zou, na afloop van de discussie, het onderdeel ‘begeleid rijden’ in eerste instantie tot een uitgebreide regionale proef moeten leiden, waarna invoering zou kunnen worden overwogen. De operatie sluit aan bij het al oudere plan ‘Rijopleiding in Stappen’ waarmee geëxperimenteerd wordt.

Normen voor onderhandelen over personenschade

 Letselschade is een ingrijpende gebeurtenis met ingrijpende gevolgen. Soms is het nodig om die gevolgen op te vangen met een schadeclaim. Maar het afwikkelen van een schadeclaim is belastend. Het kost slachtoffers veel energie, stress, tijd en geld. Dat geldt ook voor verzekeraars en belangenbehartigers.

De horkenlijn revisited. Much ado about nothing?

Twee jaren geleden schreef de betreurde Woordkramer een bijdrage onder de titel :”De horkenlijn. What’s in a name” (VR 2002, p. 182). Het ging om een project van de politieregio Gelderland Midden dat het volgende inhield. Politieambtenaren, of zij nu in dienst waren of niet, konden voortaan ‘uitgesproken lomp verkeersgedrag’ mondeling doorgeven aan een meldcentrum; dat gebeurde dus via de zogenaamde horkenlijn. Medewerkers op het bureau verwerkten de melding daarna in een e-mailbericht dat de betrokken ambtenaar zo snel mogelijk moest controleren en eventueel aanvullen of corrigeren.

Een vergeten jubileum: 50 jaar bromfietscontrole

Sommige verschijnselen verdienen een jubelfeest. Het vijftigjarig bestaan van Verkeersrecht in 2003 bijvoorbeeld. Dit feest van Abraham is de lezers van dit tijdschrift niet onopgemerkt gepasseerd. Op verschillende manieren is stilgestaan bij deze gebeurtenis, met als hoogtepunt het jubileumcongres in Den Haag op 31 oktober 2003 over affectieschade. In dit ‘herdenkingsgeweld’ heeft een minder indrukwekkend jubileumpje geen aandacht kunnen trekken.

Puntenrijbewijs

Onder de pakkende en meer omvattende titel “de rijbewijsrevolutie” wil minister Peijs een soort puntenrijbewijs, en wel in de vorm van een chipkaart waarop bij een verkeersdelict strafpunten kunnen worden bijgeschreven. Dat kan ertoe leiden dat de recidivist zijn rijbewijs kwijtraakt. Helaas kunnen alle, op kenteken bekeurde, overtredingen die onder de Wet Mulder vallen niet meetellen. Het gaat dus maar om een topje van de ijsberg. Voor onze oosterburen die ervaring met het systeem hebben, is het puntenrijbewijs een administratieve nachtmerrie geworden.

Pagina's