Columns

Wegafsluiting bij evenementen

 

Een veel voorkomend verschijnsel: de weg wordt afgesloten voor een evenement. ‘Evenementen’ kunnen variëren van de begrafenis van een lid van het koninklijk huis tot wielercriteria (de acht van Chaam) en braderieën. Toch roept dit ogenschijnlijk alledaags verschijnsel blijkens de hieronder weergegeven ingezonden brief allerlei civiel-, verkeers- en bestuursrechtelijke vragen op, waarop het antwoord wellicht niet zonder meer vanzelfsprekend is. In elk geval roept het praktische problemen op.

 

“Graag uw mening over het volgende:

Nog eens de Rijbewijsevolutie: begeleid rijden van 17-jarigen

Het discussiestuk over het rijbewijs heeft intussen zijn tweede verjaardag achter de rug. Volgens de plannen zou, na afloop van de discussie, het onderdeel ‘begeleid rijden’ in eerste instantie tot een uitgebreide regionale proef moeten leiden, waarna invoering zou kunnen worden overwogen. De operatie sluit aan bij het al oudere plan ‘Rijopleiding in Stappen’ waarmee geëxperimenteerd wordt.

Normen voor onderhandelen over personenschade

 Letselschade is een ingrijpende gebeurtenis met ingrijpende gevolgen. Soms is het nodig om die gevolgen op te vangen met een schadeclaim. Maar het afwikkelen van een schadeclaim is belastend. Het kost slachtoffers veel energie, stress, tijd en geld. Dat geldt ook voor verzekeraars en belangenbehartigers.

De horkenlijn revisited. Much ado about nothing?

Twee jaren geleden schreef de betreurde Woordkramer een bijdrage onder de titel :”De horkenlijn. What’s in a name” (VR 2002, p. 182). Het ging om een project van de politieregio Gelderland Midden dat het volgende inhield. Politieambtenaren, of zij nu in dienst waren of niet, konden voortaan ‘uitgesproken lomp verkeersgedrag’ mondeling doorgeven aan een meldcentrum; dat gebeurde dus via de zogenaamde horkenlijn. Medewerkers op het bureau verwerkten de melding daarna in een e-mailbericht dat de betrokken ambtenaar zo snel mogelijk moest controleren en eventueel aanvullen of corrigeren.

Een vergeten jubileum: 50 jaar bromfietscontrole

Sommige verschijnselen verdienen een jubelfeest. Het vijftigjarig bestaan van Verkeersrecht in 2003 bijvoorbeeld. Dit feest van Abraham is de lezers van dit tijdschrift niet onopgemerkt gepasseerd. Op verschillende manieren is stilgestaan bij deze gebeurtenis, met als hoogtepunt het jubileumcongres in Den Haag op 31 oktober 2003 over affectieschade. In dit ‘herdenkingsgeweld’ heeft een minder indrukwekkend jubileumpje geen aandacht kunnen trekken.

Pagina's