Columns

VR 2014/15 Diepe hersenstimulatie

Genoeg juristen die de beoefening van hun vak als een diepe stimulatie van hun hersenen ervaren, maar dat is niet waar deze column aandacht voor vraagt. Dat is wel de medisch bepaalde thematiek die terugkwam in het kerstnummer van het Nederlands Juristenblad en waarover recent werd gedebatteerd op een symposium in theater de Brakke Grond in Amsterdam.1)De op dit symposium geschetste praktijken en inzichten zijn zeer intrigerend. Waar het om gaat is de vrij nieuwe behandelmethode voor neurologische en psychiatrische patiënten, waarbij een neurochirurg diep in de hersenen (doorgaans twee) elektroden plaatst. De aldus geïmplanteerde elektroden worden onderhuids verbonden met een batterij die een plek onder het sleutelbeen krijgt. Middels telemetrie – oftewel afstandsbediening – kan de activiteit van de elek-trode(s) worden geprogrammeerd voor frequentie, stroomsterkte en pulsbreedte. 

VR 2014/02 De CVOM en de gestandaardiseerde afdoening van standaardzaken

De laatste jaren heeft het Openbaar Ministerie als organisatie grote veranderingen ondergaan. Met de herziening van de gerechtelijke kaart zijn arrondissementsparketten opgedoekt en opgegaan in grotere (regio)arrondissementsparketten en zijn de vijf ressortsparketten samengevoegd tot één onderdeel met vier vestigingsplaatsen. Voor de binnenkomst, selectie en behandeling van zaken is landelijk het ‘ZSM-model’ ingevoerd en wordt er verder bij de zaakstromen een onderscheid gemaakt tussen ‘maatwerkzaken’ en ‘standaardzaken’. Dat alle veranderingen, om het maar voorzichtig te zeggen, niet vlekkeloos zijn verlopen, mag op basis van de nodige berichten in de media worden beschouwd als een feit van algemene bekendheid.

Een juridische blooper

De elektronische wereldbibliotheek bevat enkele websites waarop reaguurders hun frustraties over de beboeting van verkeers-overtredingen kwijt kunnen. Een daarvan is www.flitsservice.nl. Kort geleden was op deze website het volgende bericht te lezen:

De ‘boete-industrie’ van Brandpunt

Afbeelding: 

Onder de titel ‘boete-industrie’ werd in de uitzending van KRO Brandpunt van zondag 20 oktober 2013 aandacht besteed aan de snelheidsmaxima op de Nederlandse snelwegen en de beboeting van overschrijdingen van die maximumsnelheden. Dit waren in ieder geval de thema’s die ik als rode draad in de uitzending zag. Of dit spoort met de bedoelingen van de programmamakers, weet ik niet helemaal zeker, want de reportage was nogal warrig.

Verkeersborden: de gehandicaptenparkeerplaats en het ‘beoogde verkeersgedrag’

Afbeelding: 

Langs de Nederlandse wegen staat heel wat merkwaardigs aan verkeersborden. Tot het ‘merkwaardig’ reken ik uiteenlopende fenomenen, zoals malle combinaties van borden, fantasieborden en overbodige borden. Voorbeelden van dit alles kunnen in ruime mate worden gevonden in de elektronische wolkenmassa. Met de bekende zoekmachines en de zoekterm ‘vreemde verkeersborden’ komen de nodige websites en blogs naar voren waarop plaatjes van opvallende borden zijn geplaatst. Een bekende grappige klassieker is bord F1 (inhaalverbod) met een onderbord met de tekst: ‘Geldt ook voor andere kleuren’.

Pagina's