VR 2019/142 De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk

VR 2019/142, G.J. Knoops, De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk

Op 6 juli 2016 kwam bij een mortieroefening van de Nederlandse VN-missie in Mali een projectiel voortijdig tot ontploffing in de schietbuis. Twee Nederlandse militairen kwamen om het leven en een derde raakte ernstig gewond. Het voorval bracht grote politieke beroering teweeg, als gevolg waarvan de toenmalig verantwoordelijke minister aftrad. Het incident liet belangrijke vragen onbeantwoord: is het materieel waarmee Nederlandse militairen zijn uitgerust voldoende veilig, hoe moet op dit veiligheidsaspect toezicht worden gehouden en wat zijn daarvan de juridische en feitelijke consequenties? De Nederlandse Staat is als overheid en als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn defensiepersoneel. De zorgplicht van de overheid bestaat enerzijds hieruit dat de overheid is gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals de beginselen van zorgvuldigheid en evenredigheid. Daarnaast dient de overheid zich als werkgever te houden aan de eisen van goed werkgeverschap. Onderdeel van dit ‘goed werkgeverschap’ van de overheid voor defensiepersoneel is het toezicht op een veilige werkomgeving. Anders dan de meeste andere werkgevers heeft de overheid bovendien de taak wet- en regelgeving te ontwerpen die bepaalde vereisten bevat voor de veiligheid van militairen; zij is tevens verantwoordelijk voor de handhaving, uitvoering en naleving van deze wet- en regelgeving. De Staat is daarmee – anders dan bijvoorbeeld een rederij – zowel beleidsmaker als normadressaat.

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.