VR 2017/57 Verkeersaansprakelijkheid, aanrijding auto en stilstaandemotor.

Eiser stond met pech stil op de snelweg, heeft zijn motor laten staan en is zelf naar de berm gerend. Gedaagde is met zijn auto op de motor geklapt, waarna zowel motor als auto total loss waren. Eiser stelt gedaagde aansprakelijk omdat hij niet in staat is geweest zijn voertuig tijdig tot stilstand te brengen, terwijl hij had kunnen zien wat er aan de hand was en had kunnen anticiperen. Gedaagde verweert zich door te stellen dat hij niet met alles rekening hoeft te houden. Hij reed met 120 km/u met de verkeerstroom mee, toen plotseling zijn voorganger uitweek en de motor vanuit het niets...Lees meer

VR 2017/58 Vertraging vliegverkeer; compensatie.

Eisers hebben op de website van KLM een vliegreis geboekt van Düsseldorf naar Buenos Aires, bestaande uit drie vluchten. KLM heeft de eerste twee vluchten zelf uitgevoerd en de derde is in ‘coded share’ uitgevoerd door een andere maatschappij. De tweede vlucht van KLM is met ruim twee uur vertraging aangekomen, waardoor eisers de derde vlucht hebben gemist. Zij zijn uiteindelijk met een vertraging van meer dan vijf uur aangekomen in Buenos Aires en hebben van KLM een vergoeding gevorderd van € 600,- per persoon. KLM heeft geweigerd te betalen. Eisers baseren hun vordering op de EG-Verordening...Lees meer

VR 2017/59 Vertraging luchtvervoer, overmacht.

Eisers hebben bij gedaagde een vliegreis geboekt en zijn gearriveerd met meer dan 4 uur vertraging. Zij vorderen conform artikel 7 EG-Verordening 261/2004 een bedrag van € 600,- per persoon. Gedaagde stelt allereerst niet aansprakelijk te zijn, nu het daadwerkelijke vervoer is verricht door een andere maatschappij. Voorts is er sprake van overmacht, nu de vertraging werd veroorzaakt door een technisch mankement dat ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet eerder ontdekt kon worden. De rechtbank stelt vast dat de vervoersovereenkomst is gesloten met gedaagde, zodat deze moet...Lees meer

VR 2017/60 Deelgeschil, terugkomen op een eerdere beslissing.

De rechtbank komt terug op een tussenbeslissing (ECLI:NL:RBMNE:2016:4610). Verzoeker is ten val gekomen bij het instappen in een door A bestuurde personenauto. A heeft bij Vivat zowel een WAM-verzekering als een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) afgesloten. Vivat heeft aangeboden 50% van de schade te vergoeden. Verzoeker heeft een deelgeschil aanhangig gemaakt. Hij stelt primair dat A aansprakelijk is, omdat hij gevaarzettend heeft gehandeld door op te trekken terwijl hij wist dat verzoeker nog niet volledig in de auto zat. Daarnaast beroept verzoeker zich eveneens op dekking van de SVI. De...Lees meer

VR 2017/61 Deelgeschil, whiplash, causaal verband, predispositie.

Eiser reed met 100 km/u op de snelweg toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De WAM-verzekeraar van de vrachtwagen heeft aansprakelijkheid erkend. De discussie spitst zich toe op de vraag of er causaal verband bestaat tussen het ongeval en de klachten van eiser. Een drietal onafhankelijke deskundigen heeft gerapporteerd. Hun conclusies komen erop neer dat eiser voorafgaand aan het ongeval al psychische klachten had, met een sterke neiging tot somatiseren (het lichamelijk uiten van spanningsklachten). Er is weliswaar sprake van een (grotendeels) consistent klachtenpatroon, maar deze...Lees meer

Pagina's