VR 2017/37 Letselschade; fraude; persoonlijk onderzoek.

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Zowel de medisch adviseurs van de verzekeraar als verschillende deskundigen meenden dat de klachtenpresentatie extreem was en dat verschillende inconsistenties aanleiding gaven om rekening te houden met de mogelijkheid van simulatie en/of aggravatie. De verzekeraar kon op basis...Lees meer

VR 2017/38 Fraude, terugvordering, onrechtmatige observaties.

Eiseres is op 17 september 2004 met de scooter ten val gekomen als gevolg van een incident met een loslopende hond. Zij heeft bij deze val letsel opgelopen. Aegon heeft aansprakelijkheid erkend en ruim € 98.000 aan voorschotten betaald. In overleg tussen eiseres en Aegon heeft er een onderzoek plaatsgevonden door een neuroloog. Voorts heeft eiseres zonder overleg een onderzoek laten verrichten door een andere psychiater dan was overeengekomen. De adviserend arts van Aegon heeft na bestudering van het dossier geconcludeerd dat het rapport van de psychiater gebrekkig is en dat er mogelijk...Lees meer

Pagina's