VR 2017/45 Onrechtmatige daad, getuigenbewijs, bewijslast.

Eiseres is ten val gekomen toen gedaagde bij haar achterop de fiets sprong. De rechtbank heeft (in een tussenvonnis) geconcludeerd dat hierbij aan de zijde van gedaagde sprake was van onrechtmatig gevaarzettend gedrag, waarvan hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid had moeten onthouden. De rechtbank heeft gedaagde (in het kader van het door hem gedane beroep op eigen schuld) voorts opgedragen te bewijzen dat eiseres hem (zoals hij stelde) toestemming had gegeven achterop de fiets mee te rijden. Het hof heeft dit vonnis vernietigd en daarbij overwogen dat gedaagde weliswaar...Lees meer

VR 2017/46 Aanrijding met kat. Zijn gedaagden houders/bezitters?

In mei 2015 is eiser op de fiets in botsing gekomen met een kat, waarbij hij diverse botbreuken heeft opgelopen. Uit berichten van februari en mei 2013 kan in ieder geval worden afgeleid dat gedaagden de kat ‘kennen’; ook is er een foto van de kat onder een dekentje in het huis van gedaagden. Eiser stelt gedaagden als bezitters van de kat aansprakelijk op grond van art. 6:179 BW. Gedaagden betwisten dat zij bezitters van de kat zijn. De rechtbank stelt voorop dat de vraag naar het bezit van de kat moet worden beantwoord op grond van de uiterlijke feiten en naar de verkeersopvatting (6:108 BW...Lees meer

VR 2017/47 Verkeersongeval; terugkomen van eindbeslissing deelgeschil; eigen schuld.

X reed op een bromfiets op de rechterzijde van de weg. Hij schrok van Y in een taxi (verzekerd bij Aegon) die vooruit rijdend uit een parkeervak kwam aan de linkerzijde van de weg, remde abrupt en kwam ten val. Er is geen contact tussen de voertuigen geweest. Y heeft na het ongeval bij de politie verklaard dat hij al enige tijd stilstond op de linkerzijde van de weg, omdat hij X zag aankomen. Hij zag dat X kennelijk schrok en ten val kwam. Een deel van de getuigen volgt deze verklaring, een ander deel (vrienden van X) verklaren dat Y plotseling en hard uit het parkeervak kwam rijden. In een...Lees meer

VR 2017/48 Verkeersongeval, geen voorrang verlenen, afslaan.

Op 30 januari 2016 reden X en Y op dezelfde weg. Y wilde linksaf slaan en kwam daarbij in botsing met X, die hem aan het inhalen was. X vordert schadevergoeding van Univé en stelt dat Y heeft gehandeld in strijd met art. 18 en 54 RVV door X niet te laten voorgaan. Volgens X stond Y stil op de rijbaan en was niet duidelijk waarom hij dit deed, zodat X kon besluiten om hem links te passeren. Tijdens deze manoeuvre zou Y ineens linksaf zijn geslagen. Univé stelt dat Y niet onrechtmatig heeft gehandeld. Hij heeft richting aangegeven en even kort stilgestaan om zich ervan te vergewissen dat er...Lees meer

VR 2017/49 Deelgeschil; verkeersongeval auto en fietser, overmacht.

Automobilist X stond op een smalle weg (ca. 3 meter breed) half in de berm stil om een tegemoetkomende auto (Y) te laten passeren. De weg is zo smal dat auto's elkaar in beginsel alleen kunnen passeren als één auto voor de andere uitwijkt. Terwijl Y langs X reed, fietste verweerder op een racefiets met hoge snelheid tussen de auto's door. Hij raakte daarbij spiegel van de auto van X en kwam ten val. De WAM-verzekeraar van X vraagt een verklaring voor recht dat sprake is van overmacht in de zin van art 185 WVW. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van overmacht. Van het feit dat X zijn...Lees meer

Pagina's